Teoretycy projektu w ogniu pytań: Guillermo GonzalezCzas czytania: 4 min

Guillermo Gonzalez

2021-05-19
Teoretycy projektu w ogniu pytań: Guillermo Gonzalez<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">4</span> min </span>
  1. Czego dotyczy debata między darwinizmem a teorią inteligentnego projektu?

Kwestii istnienia kierującej inteligencji w historii życia i Kosmosu. Darwinizm przyjmuje materializm i odrzuca jakiekolwiek kierownictwo. Mimo że teoretycy ID nie zakładają istnienia kierownictwa, to są otwarci na tę możliwość i twierdzą, że takie działanie da się wykryć za pomocą narzędzi naukowych.

  1. Czy dysponujemy narzędziami pozwalającymi na rozpoznanie projektu w przyrodzie?

Narzędzia służące do rozpoznawania projektu w przyrodzie zostały już opracowane w ramach konkretnych nauk specjalistycznych, identyfikujących działania inteligentnych istot. Cechami wskazującymi na inteligentne działanie są złożona wyspecyfikowana informacja lub świadectwa celowości niezwiązanej z przetrwaniem czy istnieniem.

  1. Wykrywanie projektu jest powszechną praktyką w nauce – na przykład w archeologii, kryminalistyce czy programie SETI. Dlaczego więc teoria ID jest tak kontrowersyjna w biologii?

W biologii budzi to kontrowersje, ponieważ projektantem może być Bóg. Sprzeciw wobec wykrywania projektu w biologii jest koniec końców motywowany rozważaniami teologicznymi. Często pada zarzut, że Bóg nie może angażować się we Wszechświat, w którym istnieje zło, lub że Bóg nie stworzyłby takich niedoskonałych istot, jakie spotykamy na Ziemi.

  1. Czy trzeba znać tożsamość projektanta, aby zasadnie wnioskować o projekcie?

Najbardziej ogólne cechy zaprojektowanych artefaktów nie wymagają specyficznej wiedzy o ich projektancie. Archeolog może na przykład wywnioskować, że kamień, który znalazł na pustyni, jest tak naprawdę starożytnym narzędziem, nawet jeśli nic nie wie o jego twórcy.

  1. Czy teoria inteligentnego projektu jest całkowicie niezgodna z darwinizmem?

Niezgodne z teorią inteligentnego projektu są te wersje darwinizmu, które od samego początku wykluczają możliwość istnienia kierującej inteligencji. Sprzeczne z ID są również wersje, które uwzględniają kierującą inteligencję, ale odrzucają fakt możliwych do wykrycia oznak jej działalności. Zgodne z teorią projektu są tylko te warianty darwinizmu, które biorą pod uwagę wykrywalne oznaki inteligencji.

  1. Jakie są najważniejsze różnice między teorią inteligentnego projektu a kreacjonizmem?

Punktem wyjścia kreacjonizmu jest tekst religijny, na przykład Biblia, dla którego kreacjoniści poszukują potwierdzenia w świecie przyrody. Teoria inteligentnego projektu wychodzi od świadectw przyrodniczych i zadaje pytanie, czy najlepiej wyjaśnia je inteligentna działalność. Nie czyni założeń co do tożsamości tej inteligentnej istoty, jednak w zależności od charakteru danych empirycznych może ją zawęzić do kilku kandydatów.

  1. Czy istnieją naukowcy będący ateistami lub agnostykami, którzy popierają teorię inteligentnego projektu?

Znany ateista Antony Flew stał się teistą za sprawą danych empirycznych potwierdzających teorię inteligentnego projektu. Także filozof analityczny i ateista Bradley Monton uznał, że kosmologiczne argumenty na rzecz teorii inteligentnego projektu są do pewnego stopnia przekonujące. Naukowiec i agnostyk Michael Denton opublikował wiele prac dotyczących świadectw na rzecz projektu w biologii, chemii i naukach o Ziemi.

  1. Czy teoria ID spełnia współczesne kryteria naukowości?

Sądzę, że tak. Punktem wyjścia nauki są obserwacje przyrody. Tak samo jest w przypadku teorii inteligentnego projektu. Teoria ta nie spełnia kryteriów naukowości, jeśli założymy, że fundamentalnym aspektem współczesnej nauki jest naturalizm metodologiczny. Ma to związek z tym, że teoria ID poszukuje najlepszych wyjaśnień dla obserwacji poczynionych w świecie przyrody, a nie tylko najlepszych naturalistycznych wyjaśnień. Jeśli nauka dąży do poznania prawdy o przyrodzie, to po co już od początku ograniczać ją arbitralnymi zasadami?

  1. W społeczności uczonych występuje duża niechęć do uznania teorii inteligentnego projektu za pełnoprawną koncepcję naukową. Co jest tego głównym powodem?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, oponenci teorii inteligentnego projektu w społeczności naukowców uważają, że popełnia ona błąd „Boga w lukach wiedzy”. Ich zdaniem, ilekroć naukowcy nie zdołają wyjaśnić jakiegoś zjawiska w kategoriach naturalistycznych, teoretycy projektu stwierdzają, że „dokonał tego Bóg”. Wielu wierzy (niesłusznie), że w historii nauki luki przyczynowe zostały wypełnione naturalistycznymi wyjaśnieniami naukowymi. Po drugie, adwersarze ID sądzą, że teoretycy inteligentnego projektu usiłują w nieuczciwy sposób przemycić kreacjonizm z powrotem do nauki, ponieważ ukrywają swoje prawdziwe intencje. Po trzecie, twierdzą, że teoretycy ID nie sformułowali żadnych przewidywań (co także nie jest prawdą).

  1. Przed opublikowaniem O powstawaniu gatunków w nauce można było stosować wyjaśnienia nadnaturalistyczne lub teleologiczne. Jednak od czasów Darwina większość uczonych jest przekonana, że nauka powinna być przedsięwzięciem czysto naturalistycznym. Jak nauka będzie wyglądała w przyszłości?

W przyszłości w nauce będzie chodzić o znajdowanie najlepszych wyjaśnień dla naszych obserwacji świata przyrody. Zauważymy, że zjawiska, które niektórzy naukowcy starają się dziś wtłoczyć w ramy naturalistycznego paradygmatu, lepiej pasują do perspektywy projektu. Zatajanie prawdy o przyrodzie nie może trwać w nieskończoność. Przyroda w dalszym ciągu głośno do nas przemawia. W końcu będzie musiała nastąpić zmiana paradygmatu.

 

Przekład z języka angielskiego: Klaudia Mogielnicka

Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi