O nas

W związku z częstymi błędami w postrzeganiu teorii ID i naszej działalności wyjaśniamy:

Czego nie reprezentujemy?

Informujemy, że niniejsza strona nie jest związana z żadną grupą religijną czy wyznaniem. Nie utożsamiamy się ze skrajnymi poglądami antyewolucjonistów, ani z żadną odmianą kreacjonizmu. Naszym celem nie jest promowanie żadnej ideologii czy światopoglądu pozanaukowego.

Nie traktujemy teorii ID jak prawdy objawionej, ale propozycję innego, być może lepszego opisu rzeczywistości. Nie wiemy, czy opis ten rzeczywiście jest lepszy, ale chcielibyśmy wiedzieć.

Co reprezentujemy?

Publikujemy materiały z różnorodnych źródeł, nie tylko przychylne, lecz także krytyczne lub polemiczne dotyczące teorii ID. Nie chcemy zamykać się tylko na jeden punkt widzenia.

Niestety teoria ID jest z różnych względów marginalizowana w głównym nurcie badań i rozważań naukowych. Naszą tezą jest przede wszystkim to, że – zgodnie z obecnie obowiązującym rozumieniem naukowości – teoria ID powinna być traktowana w nauce na takich samych zasadach jak każda inna teoria, a jeżeli wnikliwe badania uczonych pokażą, że jest ona błędna, to należy ją odrzucić i poszukiwać innych, korzystniejszych rozwiązań.

Nasze motto

Nie ma nic złego w poszukiwaniach, dużo gorszym rozwiązaniem jest trwanie w ustalonym punkcie widzenia i odgórne odrzucanie wszystkiego, co do niego nie należy.Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi