Niezwykłe właściwości hubyCzas czytania: 8 min

Bartosz Bagrowski

2023-05-07
Niezwykłe właściwości huby<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">8</span> min </span>

Wieści ze świata nauki to cykl tekstów skupiających się na najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych z różnorodnych dziedzin. W tekstach tych omawiane są bieżące artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także ich znaczenie dla stanu współczesnej wiedzy. Powszechnie znana jest sentencja autorstwa Newtona, zgodnie z którą to, „co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Celem tekstów publikowanych w tym dziale jest przybliżenie czytelnikom właśnie tych kropelek.

 

 

Hubą nazywa się owocniki grzybów nadrzewnych oraz nadrewnowych. Jednym z gatunków takich grzybów jest hubiak pospolity (fomes fomentarius) występujący tylko na półkuli północnej i często spotykany w polskich lasach. Hubiak pospolity jest gatunkiem wieloletnim, który występuje na pniach starych i osłabionych drzew liściastych, w szczególności buków, brzóz oraz topól. Grzyb ten jest pasożytem, który rozkłada składniki drzewa (celulozę, hemicelulozę oraz ligninę), wywołując przy tym białą zgniliznę, która rozrasta się w dół pnia. Pod wpływem infekcji pasożyta drzewo początkowo brunatnieje i zachowuje swoje właściwości, jednak w późniejszych etapach staje się gąbczaste i w znacznej mierze białożółtawe. Hubiak wnika bowiem bardzo głęboko w strukturę osłabionego drzewa, a widoczna huba to jedynie jego owocnik1.

 

Budowa hubiaka pospolitego

Grzyby to organizmy plechowe, których strzępki często są bardzo szeroko rozgałęzione w podłożu. Dzięki takim właściwościom możliwa jest między innymi komunikacja pomiędzy grzybami, a także za ich pośrednictwem – komunikacja pomiędzy drzewami2. Grzybnia, czyli główna część organizmu grzyba, w przypadku hubiaka pospolitego rozgałęziona jest w pniu rośliny w postaci skupiska strzępek.

W lutym 2023 roku na łamach czasopisma „Science Advances” ukazał się artykuł zatytułowany The Complex Structure of Fomes fomentarius Represents an Architectural Design for High-performance Ultralightweight Materials [Złożona struktura Fomes fomentarius jako reprezentacja projektu architektonicznego dla ultralekkich materiałów o wysokiej wydajności], w którym badacze przyglądają się hubiakowi pospolitemu rosnącemu na brzozie, a następnie analizują morfologię huby z materiałoznawczego i inżynieryjnego punktu widzenia3.

Huba, czyli owocnik hubiaka pospolitego, składa się z trzech głównych warstw: skórki, miąższu oraz hymenoforu. Skórka to cienka warstwa zewnętrzna owocnika, która chroni miąższ grzyba przed czynnikami zewnętrznymi. Miąższ stanowi zasadniczą część owocnika grzyba, która składa się ze ściśle splecionych strzępek grzybni i która wypełnia wnętrze owocnika. Hymenofor zaś to warstwa znajdująca się na dole owocnika, zbudowana z blaszek lub cylindrycznych rurek, a jej najistotniejszą funkcją jest wytwarzanie zarodników4.

 

Dlaczego inżynierowie interesują się hubą?

Autorzy przytoczonego badania przyjrzeli się hubie zarówno na poziomie makroskopowym, jak i mikroskopowym, analizując kolejno różne jej warstwy. Nie zatrzymali się jednak wyłącznie na badaniu morfologicznym huby, ale także postanowili sprawdzić jej wytrzymałość mechaniczną, dlatego jej fragmenty poddawano działaniu prasy. Huba okazała się zaskakująco wytrzymała na nacisk. Okazuje się, że kluczem do takich właściwości huby jest to, że grzyby są organizmami plechowymi, czyli takimi, których komórki nie tworzą tkanek. Z morfologicznego punktu widzenia plecha to skupisko pozbijanych ze sobą długich strzępek, które stanowią komórki grzyba. Właśnie dzięki temu plechy nie da się tak łatwo złamać lub zgnieść. O ile miąższ grzyba na poziomie mikroskopowym rzeczywiście przypomina bezkształtną plechę, o tyle hymenofor, mimo że nadal jest częścią tej plechy, wykazuje wyraźne cechy uporządkowania, charakterystyczne dla organizmów tkankowych – tworzy cylindryczne rurki, przez które wypadają zarodniki. Mimo że hymenofor ma uporządkowaną strukturę makroskopową, to na poziomie cząsteczkowym nadal pozostaje plechą, dzięki czemu również jest bardzo odporny na pękanie oraz zgniatanie. Autorzy badania zwrócili także uwagę na to, że choć skórka, miąższ i hymenofor są częściami tej samej plechy, to jednak różnią się na poziomie cząsteczkowym, ich ściany komórkowe mają bowiem nieco inny skład chemiczny oraz inną budowę5.

Huba zainteresowała inżynierów, ponieważ okazało się, że z materiałoznawczego punktu widzenia stanowi materiał niemal idealny – cechuje ją zarówno wysoka wytrzymałość, jak i to, że jest stosunkowo lekka. Dodatkowy atut huby jako plechowca stanowi to, że przy próbach wytworzenia podobnej struktury nie trzeba szczegółowo odzwierciedlać wszystkich tkanek oraz ich cech, ale wystarczy stworzyć materiał, który składałby się z losowo upakowanych odpowiedników strzępek. Może to znacznie ułatwiać tworzenie nowych materiałów inżynieryjnych, które będą lekkie, wytrzymałe i proste w konstrukcji. Autorzy podkreślają, że charakterystyka strukturalna, chemiczna i mechaniczna owocników hubiaka pospolitego stanowi źródło inspiracji do tworzenia ultralekkich materiałów o wysokiej wytrzymałości i wydajności. Zauważają przy tym, że choć różne części huby nie odpowiadają sobie pod względem struktury, to jednak nadal posiadają te same właściwości związane z lekkością oraz wytrzymałością. Według autorów badania jest to atut, ponieważ w ten sposób huba posiada różne funkcjonalne warstwy, które podlegają hierarchicznej samoorganizacji, a to sprawia, że może być ona inspiracją do tworzenia rozmaitych materiałów: zarówno takich, które przypominają hymenofor, jak i takich, które przypominają miąższ lub skórkę huby. Każda z tych warstw ma bowiem nieco inne parametry gęstości oraz długości strzępek, a także może przybierać inne kształty. Huba staje się więc źródłem dla wielu różnych klas ultralekkich wytrzymałych materiałów o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych.

 

Kolejny tryumf świata przyrody

Huba jako źródło inspiracji dla materiałoznawstwa nie jest pierwszym przykładem sytuacji, kiedy inżynierowie wzorują się na świecie przyrody. Szeroka dziedzina sztucznej inteligencji, w której coraz bardziej dąży się do uzyskania sztucznego układu nerwowego, jest jednym z najbardziej znamiennych przypadków takich motywacji6. Niemal nieustannie pojawiają się kolejne doniesienia o nowych odkryciach technologicznych, których działanie inspirowane jest tym, co można zaobserwować w świecie przyrody7. W ostatnim czasie inżynieria posunęła się o krok dalej i nie tylko czerpie inspiracje z przyrody, ale wręcz świat ożywiony uczyniła elementem określonych rozwiązań technologicznych8.

W licznych tekstach zwraca się uwagę, że inspirowanie się naturą świadczy o tym, iż struktury przyrodnicze są bardzo dobrze zaprojektowane9. Wykorzystanie huby jako inspiracji dla nowych klas materiałów, a być może nawet jako materiału jest kolejnym przykładem potwierdzającym, że przyroda stanowi źródło niekończących się sugestii dla nowych zoptymalizowanych rozwiązań technologicznych.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ikonka cyklu: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 7.5.2023

Przypisy

 1. Por. W. Wojewoda, Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski, W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences , Kraków 2003; P. Łakomy, H. Kwaśna, Atlas hub, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 2. Por. B. Bagrowski, Czy grzyby mogą się komunikować?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 czerwca  2022 [dostęp 22 IV 2023].
 3. Por. R. Pylkkänen et al., The Complex Structure of Fomes fomentarius Represents an Architectural Design for High-performance Ultralightweight Materials, „Science Advances” 2023, Vol. 9, No. 8, https://doi.org/10.1126/sciadv.ade5417.
 4. Por. H.E. Laux, Grzyby. Gatunki jadalne i trujące, tłum. H. Garbarczyk, Warszawa: Multico 1995; Morfologia grzybów, „Odnawialne Verdes” [dostęp 22 IV 2023]; Ł. Auguścik, Hubiak pospolity (Fomes fomentarius), „Nadleśnictwo Kudypy” 2018 [dostęp 22 IV 2023].
 5. Por. Pylkkänen et al., The Complex Structure.
 6. Por. B. Bagrowski, Do czego jest zdolna sztuczna inteligencja?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 9 stycznia 2022 [dostęp 22 IV 2023]; tenże, Opracowanie sztucznego mózgu coraz bliżej, „W Poszukiwaniu Projektu”, 6 marca 2022 [dostęp 22 IV 2023]; tenże, Czy sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli człowieka?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 28 sierpnia 2022 [dostęp 22 IV 2023]; tenże, Samolecząca się sztuczna inteligencja, czyli o samonaprawiających się robotach, „W Poszukiwaniu Projektu”, 8 stycznia 2023 [dostęp 22 IV 2023].
 7. Por. tenże, Najnowsze przykłady bioniki, czyli o tym, jak inżynierowie inspirują się przyrodą, „W Poszukiwaniu Projektu”, 26 czerwca 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 8. Por. tenże, Co mają wspólnego sinice z mikroprocesorami? Czyli o nowym źródle zielonej energii, „W Poszukiwaniu Projektu”, 31 lipca 2022 [dostęp 22 IV 2023]; tenże, Pomost pomiędzy sztuczną inteligencją a biologią molekularną, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 listopada 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 9. Por. Evolution News, Czy biologia stoi u progu zaakceptowania idei projektu?, tłum. B. Bagrowski, „W Poszukiwaniu Projektu”, 20 sierpnia 2020 [dostęp 22 IV 2023]; E. Reeves, Czy naukowcy powinni bawić się w Boga? Bioinżynier z MIT mówi TAK!, tłum. A. Jerzman, „W Poszukiwaniu Projektu”, 6 kwietnia 2022 [dostęp 22 IV 2023].

Literatura:

 1. Auguścik Ł., Hubiak pospolity (Fomes fomentarius), „Nadleśnictwo Kudypy” 2018 [dostęp 22 IV 2023].
 2. Bagrowski B., Co mają wspólnego sinice z mikroprocesorami? Czyli o nowym źródle zielonej energii, „W Poszukiwaniu Projektu”, 31 lipca 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 3. Bagrowski B., Czy grzyby mogą się komunikować?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 czerwca 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 4. Bagrowski B., Czy sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli człowieka?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 28 sierpnia 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 5. Bagrowski B., Do czego jest zdolna sztuczna inteligencja?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 9 stycznia 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 6. Bagrowski B., Najnowsze przykłady bioniki, czyli o tym, jak inżynierowie inspirują się przyrodą, „W Poszukiwaniu Projektu”, 26 czerwca 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 7. Bagrowski B., Opracowanie sztucznego mózgu coraz bliżej, „W Poszukiwaniu Projektu”, 6 marca 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 8. Bagrowski B., Pomost pomiędzy sztuczną inteligencją a biologią molekularną, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 listopada 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 9. Bagrowski B., Samolecząca się sztuczna inteligencja, czyli o samonaprawiających się robotach, „W Poszukiwaniu Projektu”, 8 stycznia 2023 [dostęp 22 IV 2023].
 10. Evolution News, Czy biologia stoi u progu zaakceptowania idei projektu?, tłum. B. Bagrowski, „W Poszukiwaniu Projektu”, 20 sierpnia 2020 [dostęp 22 IV 2023].
 11. Laux H.E., Gatunki jadalne i trujące, tłum. H. Garbarczyk, Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 1995.
 12. Łakomy P., Kwaśna H., Atlas hub, Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2008.
 13. Morfologia grzybów, „Odnawialne Verdes” [dostęp 22 IV 2023].
 14. Pylkkänen R. et al., The Complex Structure of Fomes fomentarius Represents an Architectural Design for High-performance Ultralightweight Materials, „Science Advances” 2023, Vol. 9, No. 8, https://doi.org/10.1126/sciadv.ade5417.
 15. Reeves E., Czy naukowcy powinni bawić się w Boga? Bioinżynier z MIT mówi TAK!, tłum. A. Jerzman, „W Poszukiwaniu Projektu”, 6 kwietnia 2022 [dostęp 22 IV 2023].
 16. Wojewoda W., Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski,W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków 2003.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi