Andrzej Zabołotny

Andrzej Zabołotny

Andrzej Zabołotny ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał pracę magisterską Teoria bifurkacji. Twierdzenie Hopfa o bifurkacji. Centralne twierdzenie Lapunowa (Kraków 1982, promotor: doc. dr hab. Stanisław Sędziwy). Jest współzałożycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego; jej tematyka dotyczy teologicznych konsekwencji naturalizmu w nauce.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Andrzej Zabołotny