7. Czy istnieją naukowcy ateiści lub agnostycy, którzy popierają teorię inteligentnego projektu?Czas czytania: 3 min

Douglas Axe, Jonathan Bartlett, Günter Bechly, Michael J. Behe, Michael Flannery, Guillermo Gonzalez, Brian Miller, David W. Snoke, Jonathan Wells

2021-04-21
7. Czy istnieją naukowcy ateiści lub agnostycy, którzy popierają teorię inteligentnego projektu?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">3</span> min </span>

Nota redakcyjna: specjalnie dla czytelników strony wp-projektu przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane znanym teoretykom projektu.

Dziś pytanie nr 7

Czy istnieją naukowcy ateiści lub agnostycy, którzy popierają teorię inteligentnego projektu?

 

Douglas Axe:

Znani są i ateiści, i agnostycy, którzy poważnie traktują argumenty teorii inteligentnego projektu. Ateista Thomas Nagel napisał w książce Umysł i kosmos: „Do rozważenia tych kwestii pobudziła mnie krytyka najbardziej powszechnego naukowego obrazu świata wyrażana z zupełnie innej perspektywy, a konkretnie: atak na darwinizm z perspektywy religijnej, przypuszczony w ostatnich latach przez obrońców teorii inteligentnego projektu.”

 

Jonathan Bartlett:

Nie mam w zwyczaju wypytywać ludzi o ich poglądy religijne, nie mogę więc mówić o tym, w co oni wierzą, ale o tym, co jest zgodne z teorią. W dzisiejszych czasach przy sporządzaniu klasyfikacji używamy zbyt małej liczby kategorii. „Prawicę” przeciwstawiamy „lewicy”, a „ateizm” – „teizmowi”. Odkryłem, że wielu ludzi twierdzących, że są ateistami, wypowiada się czasem tak, jakby było faktycznie panteistami (sugerując, że sam Wszechświat ma atrybuty inteligentnej istoty). Dlatego trudno stwierdzić, czy są ateistami tylko dlatego, że „nie są teistami” i naprawdę należą do innej kategorii, czy rzeczywiście są ateistami „materialistami”. W każdym razie czysty ateista-materialista nie mógłby konsekwentnie popierać teorii inteligentnego projektu. Gdyby jednak ktoś nazwał siebie ateistą tylko dlatego, że „nie jest teistą”, wówczas teoria ID mogłaby być zgodna z tym, w co naprawdę wierzy. Jako że „agnostyk” to pojemne pojęcie, nietrudno sobie wyobrazić, że istnieją agnostycy, którzy zgadzają się z tezami teorii inteligentnego projektu.

 

Günter Bechly:

Tak. Godnymi uwagi przykładami agnostycznych zwolenników teorii inteligentnego projektu są David BerlinskiMichael Denton. Co więcej, ja sam nie byłem ani chrześcijaninem, ani teistą, kiedy zaczynałem przyjmować teorię ID. Ateiści, którzy bronią przynajmniej naukowej zasadności teorii inteligentnego projektu, to na przykład filozofowie Bradley Monton i Thomas Nagel.

 

Michael J. Behe:

Jest ich kilku. Jednak wielu ateistów czy agnostyków, zarówno naukowców, jak i nienaukowców, którzy zaakceptowali ID na podstawie danych empirycznych dotyczących świata ożywionego, rewiduje swoje poglądy filozoficzne.

 

Michael Flannery:

Nie znam żadnych ateistów, którzy byliby zwolennikami teorii ID, ale matematyk David Berlinski (który sam nazywa się agnostykiem) jest niewątpliwie przychylnie nastawiony do teorii ID. Także lekarz i genetyk Michael Denton jest agnostycznym zwolennikiem teorii projektu. Filozof i ateista Thomas Nagel publicznie bronił teorii ID przed krytykami, choć jej nie popiera (zob. np. jego książkę Umysł i Kosmos. O tym, dlaczego materializm neodarwinowski jest niemal na pewno fałszywy).

 

Guillermo Gonzalez:

Znany ateista Antony Flew stał się teistą za sprawą danych empirycznych potwierdzających teorię inteligentnego projektu. Także filozof analityczny i ateista Bradley Monton uznał, że kosmologiczne argumenty na rzecz teorii inteligentnego projektu są do pewnego stopnia przekonujące. Naukowiec i agnostyk Michael Denton opublikował wiele prac dotyczących świadectw na rzecz projektu w biologii, chemii i naukach o Ziemi.

 

Brian Miller:

Kilku agnostycznych i ateistycznych naukowców podaje w wątpliwość, czy jakikolwiek znany nam mechanizm stanowi adekwatne wyjaśnienie projektu dostrzeganego w biologii. Inni przyznają, że świadectwa biologiczne wskazują na projekt, chociaż mogą opierać się temu wnioskowi ze względu na przyjęte założenia filozoficzne. Do tych ostatnich należą: biochemik Michael Denton, matematyk David Berlinski i filozof Thomas Nagel.

 

David Snoke:

Jednym z oczywistych przykładów jest David Berlinski. Znam też innych, którzy byli ateistami i najpierw zaakceptowali teorię inteligentnego projektu, a potem zostali teistami – to chociażby Antony Flew i Günter Bechly.

 

Jonathan Wells:

Znam kilku agnostycznych naukowców, którzy uważają, że teoria inteligentnego projektu jest warta poważnego rozważenia, ale (poza jednym potencjalnym wyjątkiem) nie znam takich, którzy rzeczywiście są jej zwolennikami.

Douglas Axe, Jonathan Bartlett, Günter Bechly, Michael J. Behe, Michael Flannery, Guillermo Gonzalez, Brian Miller, David Snoke, Jonathan Wells

Literatura:

2 odpowiedzi na “7. Czy istnieją naukowcy ateiści lub agnostycy, którzy popierają teorię inteligentnego projektu?Czas czytania: 3 min

  1. Czy na pewno Douglas Axe powiedział, że ataku na darwinizm dopuścili się teoretycy ID z perspektywy religijnej? Nie zostało podane źródło i nie mogłem tego sprawdzić. Ta wypowiedź jest jawnie fałszywa, stąd moja wątpliwość.

  2. W tym fragmencie Axe cytuje książkę “Umysł i kosmos” (s. 16). Zatem autorem wypowiedzi, o której Pan pisze, że jest jawnie fałszywa, jest Thomas Nagel. Jeżeli chodzi o źródła wypowiedzi, to oczywiście ich nie ma, bo to są wcześniej nieopublikowane wywiady, udzielone specjalnie dla czytelników strony wp-projektu.

Dodaj komentarzNajnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi