Jonathan Bartlett

Jonathan Bartlett

Jonathan Bartlett jest Dyrektorem The Blyth Institute, badawczej i edukacyjnej organizacji non-profit, promującej pionierskie nieredukcjonistyczne podejścia do biologii. Jego badania koncentrują się na problemie powstawania nowości – zarówno nowych adaptacji biologicznych, jak i pojmowania w ludzkim procesie twórczym. Jest autorem kilku podręczników, a także głównym redaktorem książek Engineering and the Ultimate: An Interdisciplinary Investigation of Order and Design in Nature and Craft [Inżynieria i to, co ostateczne. Interdyscyplinarne badania porządku i projektu w przyrodzie i rzemiośle] (2014) i Naturalism and Its Alternatives in Scientific Methodologies: Proceedings of the 2016 Conference on Alternatives to Methodological Naturalism [Naturalizm i alternatywne ujęcia metodologii naukowej. Materiały z konferencji na temat alternatyw dla naturalizmu metodologicznego zorganizowanej w 2016 roku] (2017).

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Jonathan Bartlett