Czy można odwrócić proces starzenia się?Czas czytania: 7 min

2023-03-19
Czy można odwrócić proces starzenia się?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">7</span> min </span>

Wieści ze świata nauki to cykl tekstów skupiających się na najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych z różnorodnych dziedzin. W tekstach tych omawiane są bieżące artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także ich znaczenie dla stanu współczesnej wiedzy. Powszechnie znana jest sentencja autorstwa Newtona, zgodnie z którą to, „co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Celem tekstów publikowanych w tym dziale jest przybliżenie czytelnikom właśnie tych kropelek.

 

 

 

Rozwój metod badawczych, szczególnie w naukach medycznych, pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie tego, jak bardzo nasze funkcjonowanie jest zależne od uwarunkowań genetycznych oraz epigenetycznych1, ale także umożliwia coraz dokładniejsze poznawanie molekularnych podstaw różnych chorób, w szczególności neurodegeneracyjnych2. Nowe metody badawcze pozwalają także na opracowywanie innowacyjnych metod leczenia3.

Choć rozwój medycyny jest coraz bardziej zaawansowany, to jednak wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Jednym z procesów zasadniczych, a mimo to cały czas nie w pełni poznanych – jest starzenie się.

 

Starzenie się z biologicznego punktu widzenia

Dla procesu starzenia się charakterystyczne są liczne, nieodwracalne zmiany inwolucyjne i regresywne w tkankach i narządach. Wśród tych zmian wyróżnia się przede wszystkim: demineralizację kości, utratę masy mięśniowej, spadek zawartości wody w organizmie, pogorszenie wzroku, zmniejszenie wydolności narządów wewnętrznych4.

Na poziomie molekularnym zwraca się uwagę głównie na sekwencje telomerowe. To końcowe fragmenty chromosomów, które zabezpieczają je przed uszkodzeniami podczas kopiowania (są swoistymi „marginesami błędu”). Każdy podział komórki powoduje nieznaczne skrócenie telomerów, dlatego też nazywane są one „licznikami podziałów” lub „zegarem molekularnym”. Każde kolejne skrócenie telomeru przekłada się na proces starzenia się komórki, a przez to również starzenia się organizmu, a także zmniejsza zdolności replikacyjne komórek, jak również zwiększa podatność na choroby5.

 

Czy można wpłynąć na proces starzenia się?

Wiedza o tym, że starzenie się jest nierozłącznie związane ze skracaniem telomerów, naturalnie doprowadziła do rozważań na temat tego, czy można zatrzymać lub nawet odwrócić proces starzenia się poprzez wydłużanie sekwencji telomerowych. Istnieją teorie, że na wydłużenie telomerów można wpłynąć poprzez odpowiednią dietę6. Niektórzy uczeni proponują jednak bardziej inwazyjne rozwiązanie, jakim jest aktywowanie enzymu telomerazy7. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że taka interwencja – choć bardzo obiecująca – mogłaby nieść za sobą poważne zagrożenia. Obniżenie aktywności telomerazy wiąże się ze starzeniem się, natomiast jej zbytnia aktywność mogłaby zwiększać ryzyko chorób nowotworowych8.

 

Nowe podejście

W styczniu 2023 roku na łamach „Nature Cell Biology” ukazał się artykuł, w którym autorzy przyglądają się molekularnym procesom starzenia się od strony układu krwionośnego i krwiotwórczego9. Zauważają, że starzenie się układu krwiotwórczego charakteryzuje się utratą zdolności do regeneracji oraz ograniczeniem różnicowania hematopoetycznych komórek macierzystych, co prowadzi do upośledzenia produkcji krwi. Zwracają ponadto uwagę na charakterystyczne dla procesów starzenia się tworzenie się środowiska zapalnego oraz utrudnienia regeneracji układu krwiotwórczego przez zaburzenia funkcji szpiku kostnego. Wyjaśniają, że produkcja interleukiny-1β (IL-1β) napędza prozapalny charakter szpiku, co ma szkodliwe konsekwencje nie tylko dla układu krwiotwórczego, ale dla całego układu krwionośnego. Zwracają przy tym uwagę, że zablokowanie sygnalizacji dla wspomnianej interleukiny łagodzi dysfunkcje hematopoetycznych komórek macierzystych oraz w konsekwencji zmniejsza wadliwość regeneracji układu krwiotwórczego. Autorzy sugerują, że inaktywacja IL-1 jako kluczowego mediatora prozapalnego może być strategią poprawy wydajności produkcji krwi podczas starzenia się10.

Na stronie Columbia University zamieszczono artykuł komentujący to doniesienie, zatytułowany Will Revitalizing Old Blood Slow Aging? [Czy rewitalizacja starej krwi spowolni starzenie się?]11. W artykule tym zwraca się uwagę, że z wiekiem zmienia się stężenie określonych białek, cytokin, komórek oraz elementów morfotycznych, co ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Wcześniej sądzono, że można odmłodzić hematopoetyczne komórki macierzyste za pomocą diety, która ogólnie jest uważana za spowalniającą procesy starzenia się. Okazało się jednak, że w żaden sposób nie wpływa to na odmłodzenie układu krwionośnego12. Nowe badanie pokazuje, że inaktywacja IL-1β może jednak spowodować swoiste odmłodzenie układu krwiotwórczego, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania serca, mięśni, a nawet funkcji poznawczych13.

 

Dalsze perspektywy

Emmanuelle Passegué, współautorka badania opublikowanego na łamach „Nature Cell Biology”, zauważa, że dzięki dogłębnemu zrozumieniu mechanizmów molekularnych możliwe będzie zidentyfikowanie optymalnych podejść, które realnie mogą opóźnić proces starzenia się14. Wspomniane badanie jest bardzo obiecujące, jednak zostało przeprowadzone jedynie na zwierzętach. Odkrycie, że u człowieka może występować podobna zależność, może przyczynić się do zwiększenia się poziomu jakości życia u osób starszych. Choć najprawdopodobniej nie będzie to środek na długowieczność, to jednak samo zmniejszenie podatności na choroby oraz poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego może sprawić, że osoby starsze znacznie dłużej będą utrzymywać wysoki poziom funkcjonalny, co wymiernie może przełożyć się nie tylko na poziom jakości życia, ale również na poczucie zadowolenia z życia.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ikonka cyklu: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 18.3.2023

Przypisy

 1. Por. B. Bagrowski, Genetyczne podłoże neurobiologicznych różnic pomiędzy neandertalczykiem a Homo sapiens, „W Poszukiwaniu Projektu”, 21 lutego 2021 [dostęp 1 III 2023]; tenże, Zmapowanie kompletnego genomu człowieka to nie koniec odkryć z zakresu genetyki człowieka, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 lutego 2023 [dostęp 1 III 2023].
 2. Por. tenże, Najnowsze badania molekularnych podstaw choroby Parkinsona, „W Poszukiwaniu Projektu”, 7 lutego 2021 [dostęp 1 III 2023]; tenże, Agregacja i neurotoksyczność białka Tau w chorobie Alzheimera, „W Poszukiwaniu Projektu”, 9 maja 2021 [dostęp 1 III 2023].
 3. Por. P. Maksymowicz, Lecznie koronawirusa za pomocą innowacyjnej metody opracowanej przez polskich naukowców, „W Poszukiwaniu Projektu”, 30 sierpnia 2020 [dostęp 1 III 2023]; B. Bagrowski, Medycyna nie stoi w miejscu – o antybiotykach na drobnoustroje antybiotykooporne, „W Poszukiwaniu Projektu”, 24 stycznia 2021 [dostęp 1 III 2023].
 4. Por. M. Laskowska-Szcześniak, E. Kozak-Szkopek, Uwarunkowania pomyślnego starzenia, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2013, t. 7, nr 6, s. 287–294 [dostęp 1 III 2023]; P. Nagel, Proces starzenia się a zmiany zachodzące w organizmie, „Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej” [dostęp 1 III 2023].
 5. Por. E. Sikora, A. Bielak-Żmijewska, G. Mosieniak, Czym jest i czym nie jest starzenie komórki?, „Postępy Biochemii” 2018, t. 64, nr 2–3, s. 110–118, https://doi.org/10.18388/pb.2018_120.
 6. Por. M. Crous-Bou et al., Mediterranean Diet and Telomere length in Nurses’ Health Study: Population Based Cohort Study, „British Medical Journal” 2014, Vol. 349, g6674, https://doi.org/10.1136/bmj.g6674; M. Crous-Bou, J.L. Molinuevo, A. Sala-Vila, Plant-Rich Dietary Patterns, Plant Foods and Nutrients, and Telomere Length, „Advances in Nutrition” 2019, Vol. 10, No. 4, s. 296–303, https://doi.org/10.1093/advances/nmz026; J. Wranicz-Smagowska, Jak wpłynąć na długość telomerów?, „Centrum Wiedzy ALAB laboratoria” 2022 [dostęp 1 III 2023].
 7. Por. J.D. Podlevsky et al., The Telomerase Database, „Nucleic Acids Research” 2008, Vol. 36, D339–D343, https://doi.org/10.1093/nar/gkm700; C.B. Harley et al., A Natural Product Telomerase Activator as Part of a Health Maintenance Program, „Rejuvenation Research” 2011, Vol. 14, No. 1, s. 45–56, https://doi.org/10.1089/rej.2010.1085; M. Jin et al., Structural Features and Biological Activities of the Polysaccharides from Astragalus Membranaceus, „International Journal of Biological Macromolecules” 2014, Vol. 64, s. 257–266, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.002.
 8. Por. Możemy pozostać wiecznie młodzi? Odkryto sekret enzymu nieśmiertelności, „Dziennik Naukowy” 2018 [dostęp 1 III 2023].
 9. Por. C.A. Mitchell et al., Stromal Niche Inflammation Mediated by IL–1 Signalling Is a Targetable Driver of Haematopoietic Ageing, „Nature Cell Biology” 2023, Vol. 25, s. 30–41, https://doi.org/10.1038/s41556-022-01053-0.
 10. Por. tamże.
 11. Por. Will Revitalizing Old Blood Slow Ageing?, „Columbia University Irving Medical Center” 2023 [dostęp 1 III 2023].
 12. Por. T.T. Ho et al., Aged Hematopoietic Stem Cells Are Refractory to Bloodborne Systemic Rejuvenation Interventions, „Journal of Experimental Medicine” 2021, Vol. 218, No. 7, e20210223, https://doi.org/10.1084/jem.20210223.
 13. Por. Will Revitalizing Old Blood.
 14. Por. tamże.

Literatura:

 1. Bagrowski B., Agregacja i neurotoksyczność białka Tau w chorobie Alzheimera, „W Poszukiwaniu Projektu”, 9 maja 2021 [dostęp 1 III 2023].
 2. Bagrowski B., Genetyczne podłoże neurobiologicznych różnic pomiędzy neandertalczykiem a Homo sapiens, „W Poszukiwaniu Projektu”, 21 lutego 2021 [dostęp 1 III 2023].
 3. Bagrowski B., Medycyna nie stoi w miejscu – o antybiotykach na drobnoustroje antybiotykooporne, „W Poszukiwaniu Projektu”, 24 stycznia 2021 [dostęp 1 III 2023].
 4. Bagrowski B., Najnowsze badania molekularnych podstaw choroby Parkinsona, „W Poszukiwaniu Projektu”, 7 lutego 2021 [dostęp 1 III 2023].
 5. Bagrowski B., Zmapowanie kompletnego genomu człowieka to nie koniec odkryć z zakresu genetyki człowieka, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 lutego 2023 [dostęp 1 III 2023].
 6. Crous-Bou M. et al., Mediterranean Diet and Telomere length in Nurses’ Health Study: Population Based Cohort Study, „British Medical Journal” 2014, Vol. 349, g6674, https://doi.org/10.1136/bmj.g6674.
 7. Crous-Bou M., Molinuevo J.L., Sala-Vila A., Plant-Rich Dietary Patterns, Plant Foods and Nutrients, and Telomere Length, „Advances in Nutrition” 2019, Vol. 10, No. 4, s. 296–303, https://doi.org/10.1093/advances/nmz026.
 8. Harley C.B. et al., A Natural Product Telomerase Activator as Part of a Health Maintenance Program, „Rejuvenation Research” 2011, Vol. 14, No. 1, s. 45–56, https://doi.org/10.1089/rej.2010.1085.
 9. Ho T.T. et al., Aged Hematopoietic Stem Cells Are Refractory to Bloodborne Systemic Rejuvenation Interventions, „Journal of Experimental Medicine” 2021, Vol. 218, No. 7, e20210223, https://doi.org/10.1084/jem.20210223.
 10. Jin M. et al., Structural Features and Biological Activities of the Polysaccharides from Astragalus Membranaceus, „International Journal of Biological Macromolecules” 2014, Vol. 64, s. 257–266, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.002.
 11. Laskowska-Szcześniak M., Kozak-Szkopek E., Uwarunkowania pomyślnego starzenia, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2013, t. 7, nr 6, s. 287–294 [dostęp 1 III 2023].
 12. Maksymowicz P., Lecznie koronawirusa za pomocą innowacyjnej metody opracowanej przez polskich naukowców, „W Poszukiwaniu Projektu”, 30 sierpnia 2020 [dostęp 1 III 2023].
 13. Mitchell C.A. et al., Stromal Niche Inflammation Mediated by IL-1 Signalling Is a Targetable Driver of Haematopoietic Ageing, „Nature Cell Biology” 2023, Vol. 25, s. 30–41, https://doi.org/10.1038/s41556-022-01053-0.
 14. Możemy pozostać wiecznie młodzi? Odkryto sekret enzymu nieśmiertelności, „Dziennik Naukowy” 2018 [dostęp 1 III 2023].
 15. Nagel P., Proces starzenia się a zmiany zachodzące w organizmie, „Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej” [dostęp 1 III 2023].
 16. Podlevsky J.D. et al., The Telomerase Database, „Nucleic Acids Research” 2008, Vol. 36, D339–D343, https://doi.org/10.1093/nar/gkm700.
 17. Sikora E., Bielak-Żmijewska A., Mosieniak G., Czym jest i czym nie jest starzenie komórki?, „Postępy Biochemii” 2018, t. 64, nr 2–3, s. 110–118, https://doi.org/10.18388/pb.2018_120.
 18. Will Revitalizing Old Blood Slow Ageing?, „Columbia University Irving Medical Center” 2023 [dostęp 1 III 2023].
 19. Wranicz-Smagowska J., Jak wpłynąć na długość telomerów?, „Centrum Wiedzy ALAB laboratoria” 2022 [dostęp 1 III 2023].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *