Film „Ewolucja: proces inny niż wszystkie” teraz z polskimi napisamiCzas czytania: 5 min

Granville Sewell

2021-02-03
Film „Ewolucja: proces inny niż wszystkie” teraz z polskimi napisami<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">5</span> min </span>

Ewolucja: proces inny niż wszystkie to tytuł wykładu, który wygłosiłem podczas konferencji w Stambule w maju 2017 roku. Następnie przekształciłem moją prezentację w nagranie wideo, które udoskonalałem przez ostatnie trzy lata i które w tym roku doczekało się finalnej obróbki wykonanej przez profesjonalnego operatora filmowego Davida Arabię. Ostateczna wersja filmu została przedstawiona w czerwcu 2020 roku na stronie internetowej „Evolution News & Science Today” prowadzonej przez Discovery Institute1. Następnie film doczekał się tłumaczenia na język polski i hiszpański, a wkrótce zostanie również przetłumaczony na duński. Autorem polskiego przekładu jest dr Adam Wójcicki z Fundacji En Arche, natomiast napisy w języku hiszpańskim przygotowałem wspólnie z Fabianem Fuentesem z Meksyku.

Wykład oraz film przedstawiają dwa główne powody, dlaczego darwinizm ‒ pomimo że to niezwykle mało wiarygodna teoria, podważana w coraz większym stopniu przez każde nowe odkrycie w dziedzinie biologii oraz biochemii ‒ jest wciąż tak popularny we współczesnej nauce.

Pierwszy powód, który nazwałem „aksjomatem Le Conte’a” – po dwóch minutach nagrania stanie się jasne, dlaczego zdecydowałem się na takie określenie – stanowi główny temat pierwszej części filmu. W przyrodzie występują zjawiska, których nauka nie jest do tej pory w stanie wyjaśnić. Dlaczego więc mielibyśmy zawierzyć teorii ewolucji? I chociaż darwinizm to teoria niewiarygodna i niezgodna z danymi empirycznymi, musi być on prawdziwy, ponieważ nie tylko jest on najlepszym wyjaśnieniem, które mogą nam zaoferować materialiści, ale także stanowi jedyną możliwą do przyjęcia alternatywę dla „nienaukowej” teorii inteligentnego projektu.

Większość laików intuicyjnie pojmuje, że zagadnienia, w jaki sposób rośliny, zwierzęta oraz inteligentni i świadomi ludzie mogli powstać na pozbawionej życia, jałowej planecie, wymagają zupełnie nowego wyjaśnienia i jest to problem całkowicie odmienny od tych już zbadanych przez naukę. Niemniej większość naukowców jest jednak wciąż pewna, że absolutnie nic nie może wykraczać poza ramy obowiązującego rozumienia nauki. W ostatnich dekadach coraz więcej uczonych dochodzi jednak do wniosku, że racja jest po stronie laików, a proces ewolucji rzeczywiście zachodzi inaczej, niż się to powszechnie ujmuje. Film pokazuje jasno – z jego zrozumieniem nie powinni mieć problemu naukowcy – dlaczego ewolucja zachodzi inaczej i dlaczego w związku z tym wymaga zupełnie odmiennego podejścia.

W dalszej części filmu omawiany jest drugi główny powód, dlaczego tak niewiarygodna teoria jak darwinizm wciąż jest bardziej popularna wśród naukowców niż teoria inteligentnego projektu. Zwraca się tutaj uwagę na podobieństwa między gatunkami, które wskazują na ich wspólne pochodzenie. Sam Darwin zwykł argumentować, że w ten sposób Bóg nie mógł dokonać aktu stworzenia. Film pokazuje, jak bardzo zapis kopalny jest podobny do historii wytworów ludzkiej techniki. W obu przypadkach występują oczywiste podobieństwa między każdym nowym wynalazkiem a poprzedzającymi je wytworami, ale pojawiają się też duże luki, a wraz z nimi nowe ważne cechy. Z tych samych powodów stopniowy rozwój nowych organów, które dają początek nowym rzędom, gromadom i typom zwierząt, wymagałby rozwoju nowych, ale jeszcze nieużytecznych cech. „Luki pomiędzy znanymi rzędami, gromadami i typami są zawsze takie same i prawie zawsze tak samo duże” – stwierdza paleontolog z Harvardu, George Gaylord Simpson2. Tak więc darwinizm nie może wytłumaczyć rozwoju nowych cech, nawet jeżeli rozwijałyby się one stopniowo, a tak się nie dzieje.

Film przedstawia również powszechnie znane zjawisko „konwergencji”, zgodnie z którym odlegle spokrewnione gatunki niezależnie rozwijają podobne cechy. Konwergencja zdecydowanie bardziej wskazuje na wspólny projekt niż na wspólne pochodzenie i jest to zjawisko często obserwowane również w historii rozwoju techniki, na przykład w samochodach Ford i samolotach Boeing niezależnie można rozwijać podobne, a jednocześnie nowe systemy GPS.

Jeżeli zatem historia życia na Ziemi przypomina sposób, w jaki ludzie (jedyna znana nam inteligentna forma życia we Wszechświecie) projektują rzeczy, czyli poprzez staranne planowanie, testowanie oraz udoskonalanie, dlaczego więc ten proces powinien być traktowany jako argument przeciwko teorii inteligentnego projektu?

Nawet te „nieinteligentne” siły natury, które według tak wielu naukowców muszą być wystarczające do opisu powstania i ewolucji życia, zapewniają solidne świadectwo, że same zostały zaprojektowane – o czym jest mowa w nowym filmie A Summary of the Evidence for Intelligent Design [Podsumowanie świadectw empirycznych na rzecz teorii inteligentnego projektu]. Ten film oparty jest na artykule z „Evolution News” z 28 października 2020 roku, gdzie wymieniłem sześć obszarów, w których możemy zaobserwować świadectwa na rzecz istnienia projektu w przyrodzie3. Do filmu dostępne są napisy tylko w języku angielskim, ale dzięki Fundacji En Arche i one doczekają się tłumaczenia na język polski.

Film można obejrzeć na platformie YouTube.

Granville Sewell

 

Przekład z języka angielskiego: Agnieszka Derlak

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 3.2.2021

Przypisy

  1. Por. G. Sewell, New Video: Why Evolution Is Different, „Evolution News & Science Toady” 2020, June 11 [dostęp 18 I 2021].
  2. G.G. Simpson, The History of Life, w: Evolution after Darwin, ed. S. Tax, Vol. II, Chicago 1960, s. 149.
  3. Por. G. Sewell, Top Six Evidences for Intelligent Design, „Evolution News & Science Today” 2020, October 28 [dostęp 19 I 2021].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *