Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?, w: Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, red. K. Jodkowski, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 2, Warszawa 2007, s. 181-189.Czas czytania: 1 min

Elliott Sober

2020-09-24
Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?, w: Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, red. K. Jodkowski, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 2, Warszawa 2007, s. 181-189.<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">1</span> min </span>

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Elliott Sober, What Is Wrong with Intelligent Design?, „The Quarterly Review of Biology” 2007, Vol. 82, No. 1, s. 3–8.

Przekład: Michał Nowosad

 

Streszczenie:

Autorem tekstu jest Elliott Sober, amerykański filozof specjalizujący się w filozofii biologii. Jest on krytyczny wobec teorii inteligentnego projektu. Zaproponował coś, co określił mianem „mini-ID” – teza że złożone przystosowania zostały zaprojektowane przez inteligentnego twórcę. Autor zastanawia się nad statusem empirycznym mini-ID. Nawiązuje m.in. do poglądów Poppera, który twierdził, że każda teoria w nauce powinna być falsyfikowalna, czyli posiadać empirycznie testowalne konsekwencje. Czy ten wymóg spełnia teoria ID? Sober twierdzi, że nie. Analizuje on również koncepcje nieredukowalnej złożoności Behe’ego. Amerykański filozof dochodzi do wnioski, że Behe błędne zakłada, że ewolucja oznacza ciągły wzrost przystosowania, a także tendencyjnie rozumie proces powstania złożonych struktur biologicznych, co jest zgodne z koncepcją nieredukowalnej złożoności.

 

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020

4 odpowiedzi na “Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?, w: Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, red. K. Jodkowski, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 2, Warszawa 2007, s. 181-189.Czas czytania: 1 min

  1. Szkoła lwowsko-warszawska wprowadziła do języka polskiego przestrzeganie rozróżnienia języka przedmiotowego i metajęzyka. Język angielski jest pod tym względem mniej logiczny. Tam “intelligent design” może odnosić się do pewnego przedmiotu, struktury czy zdarzenia ale też do teorii tego przedmiotu. To, czy “intelligent design” użyty jest w języku przedmiotowym czy w metajęzyku, zależy od kontekstu. Patrząc z tego punktu widzenia tytuł artykułu Sobera został błędnie przetłumaczony. Powinien brzmieć “Co jest nie tak z teorią inteligentnego projektu?”.

  2. Oczywiście. Ma Pan rację. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z przedrukiem, więc tytuł musi pozostać taki, jaki jest w oryginale.

  3. Jeżeli to jest przedruk polskiej wersji, na co wskazuje polski tytuł, to warto podać dane tego przedruku. Są tylko dane anglojęzycznego oryginału przedrukowanego w ResearchGate.

  4. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na to przeoczenie. Informacja o źródle znajduje się nad obrazkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi