„Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu”, w: Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Bylica i in., Zielona Góra 2015, s. 213-227Czas czytania: 1 min

Dariusz Sagan

2021-06-18
„Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu”, w: Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Bylica i in., Zielona Góra 2015, s. 213-227<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">1</span> min </span>

Pobierz plik / Download

Streszczenie:

Artykuł ma na celu doprecyzowanie pewnych twierdzeń i koncepcji Kazimierza Jodkowskiego, do­tyczących teorii inteligentnego projektu. Krótko skomentowane zostaną dwa zagadnienia dyskutowane przez Jodkowskiego: rozróżnienie na słabą i mocną teorię inteligentnego projektu oraz relacja tej teorii do kreacjonizmu przy uwzględnieniu sformułowanej przez Jodkowskiego koncepcji epistemicznego układu odniesienia. Obszerniejsza analiza poświęcona natomiast będzie kwestii tak zwanego warunku Jodkowskiego — wyróżnione i ocenione zostaną dwa rozumienia tego warunku: logiczny i probabilistyczny.

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 07.10.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *