„Czy teoria inteligentnego projektu posiada konsekwencje, dotyczące istnienia nadnaturalnego projektanta? Polemika z Elliottem Soberem”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 41-49

Kazimierz Jodkowski

„Czy teoria inteligentnego projektu posiada konsekwencje, dotyczące istnienia nadnaturalnego projektanta? Polemika z Elliottem Soberem”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 41-49

Pobierz plik / Download

 

Streszczenie:

Jest to polemika z artykułem Elliotta Sobera, Teoria inteligentnego projektu a nadnaturalizm. Autor krytykuje tezę Sobera, że nieuchronną konsekwencją teorii inteligentnego projektu jest istnienie nadnaturalnego projektanta, jak również jego argumentację, że darwinizm jest religijnie neutralny. Autor wskazuje ponadto, że odrzucenie naturalizmu metodologicznego przez teorię inteligentnego projektu nie pociąga za sobą przyjęcia nadnaturalizmu, ponieważ teoretycy projektu nie odwołują się do przyczyn nadnaturalnych, lecz wyłącznie do przyczyn inteligentnych, różnych od przyczyn nieinteligentnych, bezcelowych. Tak rozumiane przyczyny inteligentne nie muszą mieć charakteru nadnaturalnego.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 17.03.2020

Dodaj komentarzNajnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi