Czy wybudowanie ogromnego statku kosmicznego umożliwi eksplorację kosmosu?Czas czytania: 5 min

Bartosz Bagrowski

2021-09-26
Czy wybudowanie ogromnego statku kosmicznego umożliwi eksplorację kosmosu?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">5</span> min </span>

Wieści ze świata nauki to cykl tekstów skupiających się na najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych z różnorodnych dziedzin. W tekstach tych omawiane są bieżące artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także ich znaczenie dla stanu współczesnej wiedzy. Powszechnie znana jest sentencja autorstwa Newtona, zgodnie z którą to, „co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Celem tekstów publikowanych w tym dziale jest przybliżenie czytelnikom właśnie tych kropelek.

 

 

Jednymi z najlepiej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki są te związane z badaniem kosmosu, czyli astronomia, kosmologia, astrofizyka oraz astrobiologia. Nieustannie bowiem dowiadujemy się o kolejnych odkryciach naukowych dotyczących Wszechświata, jego ewolucji oraz panujących w nim procesów i przemian1. Ważną rolę w odkrywaniu tajemnic kosmosu pełnią również dyscypliny inżynieryjne, bowiem to właśnie dzięki rozwojowi technologii możliwa jest coraz efektywniejsza eksploracja kosmosu2.

 

Tiangong oraz Chiński Program Kosmiczny

Specjaliści z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z Chin stoją aktualnie u progu kolejnego przełomu w dziedzinie technologii kosmicznych. W maju 2021 roku Chińska Agencja Kosmiczna wprowadziła na orbitę okołoziemską Tianhe, czyli pierwszy z trzech modułów orbitującej stacji kosmicznej Tiangong, która ma zostać ukończona przed końcem 2022 roku3. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się jednak o znacznie ambitniejszym przedsięwzięciu, które również jest elementem Chińskiego Programu Kosmicznego. Naukowcy oraz inżynierowie z Chin rozważają bowiem możliwości zbudowania ogromnego statku kosmicznego, który miałby mierzyć prawie jedną milę (ponad 1,5 km)4. Taki prom kosmiczny mógłby bowiem stanowić dla Chin poważny krok w kierunku rozwoju gospodarczego, wojskowego oraz przede wszystkim naukowego. Ambitne plany dotyczące rozmiarów proponowanego promu kosmicznego znacząco przewyższają dotychczasowe konstrukcje, dlatego też wiążą się ze znacznymi kosztami finansowymi, ale również logistycznymi i energetycznymi. Budowa statku mogłaby się odbywać na orbicie, co z jednej strony będzie wymagać kilku misji załogowych oraz dostarczania niezbędnych elementów do jego skonstruowania, a z drugiej pozwoli uniknąć kosztów energetycznych, które wiązałyby się z wystartowaniem tak ogromnego promu z powierzchni Ziemi. Jego masa mogłaby nawet uniemożliwić oderwanie się od podłoża, dlatego też, o ile cały projekt dojdzie do skutku, statek będzie budowany modułowo podczas każdej kolejnej misji kosmicznej. Będzie to jednak wymagało udoskonalenia możliwości sterowania elementami konstrukcyjnymi podczas montażu, aby uniknąć ich dryfowania oraz wibracji5.

 

Naukowe cele chińskiej stacji kosmicznej

Cały Chiński Program Kosmiczny ma za zadanie przede wszystkim „zapewnić w przyszłości wykorzystanie zasobów kosmicznych, eksplorowanie tajemnic Wszechświata oraz długoterminowe pozostawanie na orbicie”6. Omawiany projekt jest z pewnością elementem „wyścigu o podbój kosmosu”, niemniej może on przynieść także wiele korzyści dla współczesnej nauki. Już na samej stacji Tiangong mają być przeprowadzone setki eksperymentów dotyczących rozmaitych zagadnień, od ciemnej materii, przez fale grawitacyjne, aż do badań mikrobiologicznych7. Ogromny prom, który będzie przystosowany do eksploracji kosmosu podczas długoterminowych misji załogowych, może pozwolić na przeprowadzanie jeszcze bardziej zaawansowanych badań naukowych, które mogą być kluczowe w dalszym rozwoju cywilizacyjnym. Chiny zaś najprawdopodobniej będą odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodowej w zakresie misji kosmicznych.

 

Budowa ogromnego promu kosmicznego

W artykule zatytułowanym China Wants to Build a Mega Spaceship That’s Nearly a Mile Long [Chiny chcą zbudować ogromny statek kosmiczny, mający prawie milę długości], który został opublikowany na portalu „Live Science” szczegółowo opisano całe przedsięwzięcie. Edd Gent, autor artykułu, wziął pod uwagę wady i zalety całej operacji. Wśród naukowców nie ma jednak zgody, czy ambitne plany Chińczyków są wykonalne. Głosy panujące w środowisku akademickim nie są tożsame, bowiem m.in. proponowane są różne rozwiązania dotyczące transportowania modułów, rozważane są różnorakie możliwości mechaniczne ogromnych statków kosmicznych oraz zasadność takich projektów, a także panują zróżnicowane głosy dotyczące realizacji planów. Jedni uczeni traktują całe przedsięwzięcie jako rzeczywiste plany działań, zaś inni jako rozważania teoretyczne mające za zadanie określić przede wszystkim ewentualne luki technologiczne8. Bez względu jednak na to, czy śmiałe plany chińskich naukowców się ziszczą, czy nie, przedsięwzięcie już teraz wzbudza wielkie emocje, bowiem pozwala spojrzeć na eksplorację kosmosu w znacznie większej skali. Nawet jeżeli nie dojdzie do wybudowania tej przełomowej konstrukcji w przestrzeni kosmicznej, to prowadzone w tym zakresie badania mogą pozwolić na dalszy rozwój technologiczny, który może umożliwić w przyszłości zrealizowanie jeszcze śmielszych projektów inżynieryjnych.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Wikimedia

Ikonka cyklu: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 26.09.2021

Przypisy

 1. Por. B. Bagrowski, Ruch obrotowy we Wszechświecie, „W Poszukiwaniu Projektu” 04.07.2021 [dostęp 25 IX 2021].
 2. Por. B. Bagrowski, Metale ziem rzadkich a elektrochemiczne wynalazki inżynieryjne – czyli o zwiększeniu efektywności ogniw paliwowych typu PEMFC, „W Poszukiwaniu Projektu” 29.08.2021 [dostęp 25 IX 2021].
 3. Por. A. Jones, China’s Tiangong Space Station, „Space.com” 2021 [dostęp 25 IX 2021]; R.Z. Pearlman, Chinese Astronauts Install Tools on First Spacewalk Outside New Space Station, „Space.com” 2021 [dostęp 25 IX 2021]; G. Dorrian, I. Whittaker, Tiangong: Astronauts Are Working on China’s New Space Station – Here’s What to Expect, „The Conversation” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 4. Por. A. Jones, China Researching Challenges of Kilometer–Scale Ultra–Large Spacecraft, „Space News” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 5. Por. M. Williams, China Wants to Build a Spaceship That’s Kilometers Long, „Phys.org” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 6. Por. H. Chik, China Eyes ‘Ultra–Large Spacecraft’ Spanning Miles in US$2.3m Crewed Mission Push, „South China Morning Post” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 7. Por. S. Mallapaty, China’s Space Station is Preparing to Host 1,000 Scientific Experiments, „Nature” 2021, Vol. 596, s. 20–21 [dostęp 25 IX 2021].
 8. Por. E. Gent, China Wants to Build a Mega Spaceship That’s Nearly a Mile Long, „Live Science” 2021 [dostęp 25 IX 2021].

Literatura:

 1. Bagrowski B., Metale ziem rzadkich a elektrochemiczne wynalazki inżynieryjne – czyli o zwiększeniu efektywności ogniw paliwowych typu PEMFC, „W Poszukiwaniu Projektu” 29.08.2021 [dostęp 25 IX 2021].
 2. Bagrowski B., Ruch obrotowy we Wszechświecie, „W Poszukiwaniu Projektu” 04.07.2021 [dostęp 25 IX 2021].
 3. Chik H., China Eyes ‘Ultra–Large Spacecraft’ Spanning Miles in US$2.3m Crewed Mission Push, „South China Morning Post” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 4. Dorrian G., Whittaker I., Tiangong: Astronauts Are Working on China’s New Space Station – Here’s What to Expect, „The Conversation” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 5. Gent, China Wants to Build a Mega Spaceship That’s Nearly a Mile Long, „Live Science” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 6. Jones A., China Researching Challenges of Kilometer–Scale Ultra–Large Spacecraft, „Space News” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 7. Jones A., China’s Tiangong Space Station, „Space.com” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 8. Mallapaty S., China’s Space Station is Preparing to Host 1,000 Scientific Experiments, „Nature” 2021, Vol. 596, s. 20–21 [dostęp 25 IX 2021].
 9. Pearlman R.Z., Chinese Astronauts Install Tools on First Spacewalk Outside New Space Station, „Space.com” 2021 [dostęp 25 IX 2021].
 10. Williams M., China Wants to Build a Spaceship That’s Kilometers Long, „Phys.org” 2021 [dostęp 25 IX 2021].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi