Odpowiedź na komentarze Ann Gauger i Douglasa Axe’aCzas czytania: 3 min

James A. Shapiro

2021-12-01
Odpowiedź na komentarze Ann Gauger i Douglasa Axe’a<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">3</span> min </span>

Nawiązując do dyskusji rozpoczętej przez Billa Dembskiego1, kolejno Ann GaugerDouglas Axe napisali:

Jak dotąd nasze badania wskazują na to, że rzeczywista innowacja, czyli modyfikacja funkcji na taką, która nie występowała wcześniej w danym białku, jest poza zasięgiem naturalnych procesów, nawet jeśli struktura wyjściowych białek jest bardzo podobna2. Nie przyjmuje się tu żadnych nadprzyrodzonych założeń, a badania prowadzone są wyłącznie przez zastosowanie standardowej inżynierii genetycznej, która prowadzi do podobnych rezultatów, do jakich dochodzili inżynierowie białek za każdym razem, kiedy próbowali wygenerować nową funkcję dla znanego już modelu białka3.

Jako zwolennik teorii ID przedstawiłem naukowe argumenty za tym, że tysiące różnych struktur, które umożliwiają cząsteczkom białek spełnianie określonych funkcji w obrębie komórki, nie mogły powstać w sposób zgodny z darwinizmem4. Co więcej, w tym przypadku fakty wydają się wykluczać jakiekolwiek naturalistyczne wytłumaczenie, tj. darwinowskie czy jakiekolwiek inne5.

Ann i Doug, kwestię ewolucji białek omówiłem szczegółowo w mojej książce6, a wykorzystana, regularnie aktualizowana bibliografia jest dostępna online. Szkic ludzkiego genomu, opublikowany w 2001 roku na łamach czasopisma naukowego „Nature”, zawiera dwa wykresy odzwierciedlające rewolucję, która zaszła w naszym pojmowaniu ewolucji białek7.

Białka ewoluują w dużej mierze poprzez mieszanie i przyrastanie ich funkcjonalnych fragmentów zwanych „domenami”, a nie drogą zmian konkretnych aminokwasów, do czego przekonują nas zwolennicy darwinizmu8. Mieszanie i przyrastanie domen jest naturalnym procesem inżynierii genetycznej (czyli niedarwinowskim), ponieważ polega na zmianie układu wydłużonych odcinków DNA, kodujących różne domeny. W mojej książce pokazałem, że ruchome elementy genetyczne zapewniają wiele przykładów tego procesu i to zarówno w przyrodzie, jak i w warunkach laboratoryjnych, gdzie zachodzi replikacja w żywych komórkach. Co więcej, wiemy bardzo dużo na temat znaczenia ruchomych elementów genetycznych jako źródeł sekwencji kodujących całkowicie nowe domeny w procesie znanym obecnie jako „egzonizacja”.

Sugeruję zapoznać się z tą literaturą, aby przekonać się, że dobrze udokumentowane naturalne procesy w sposób bardziej niż zadowalający wyjaśniają to, jak poprzez procesy ewolucyjne białka mogą generować nowe funkcje w sposób czysto naturalny i kombinatoryczny. Jednym z celów mojej książki było przybliżenie czytelnikom tych, a także innych, mniej znanych przykładów rewolucyjnych odkryć w genetyce molekularnej i genomice, które pozwalają nam spojrzeć na procesy ewolucyjne w nowym świetle.

James A. Shapiro

Oryginał: A Response to Ann Gauger’s and Douglas Axe’s Comments, „Evolution News & Science Today” 2012, January 18 [dostęp 24 XI 2021].

 

Przekład z języka angielskiego: Szymon Flis

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2021

 

Przypisy

 1. Por. W.A. Dembski, Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 września 2021 [dostęp 1 XI 2021].
 2. Por. A. Gauger, D.D. Axe, The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 20 XI 2021].
 3. A. Gauger, Podążając za świadectwami dokądkolwiek prowadzą, czyli o wymianie zdań między Williamem Dembskim a Jamesem Shapiro, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 17 listopada 2021 [dostęp 20 XI 2021].
 4. Por. D.D. Axe The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, „BIO-Complexity” 2010, No. 1, s. 1–12 [dostęp 20 XI 2021].
 5. D. Axe, Niech rozstrzygnie nauka: odpowiedź na stanowisko Jamesa Shapiro, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 24 listopada 2021 [dostęp 24 XI 2021].
 6. Por. J.A. Shapiro, Evolution: A View from the 21st Century, FT Press Science, Upper Saddle River 2011.
 7. Por. International Human Genome Sequencing Consortium, Initial Sequencing and Analysis of the Human Genome. „Nature” 2001, Vol. 409, s. 860–921 [dostęp 24 XI 2021].
 8. Por. R.F. Doolittle, P. Bork, Ewolucyjna ruchliwość modułów białek, „Świat Nauki” 1993, nr 12, s. 36–43.

Literatura:

 1. Axe D., Niech rozstrzygnie nauka: odpowiedź na stanowisko Jamesa Shapiro, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 24 listopada 2021 [dostęp 24 XI 2021].
 2. Axe D.D., The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, „BIO-Complexity” 2010, No. 1, s. 1–12 [dostęp 20 XI 2021].
 3. Dembski W.A., Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 października 2021 [dostęp 26 X 2021].
 4. Doolittle R.F., Bork P., Ewolucyjna ruchliwość modułów białek, „Świat Nauki” 1993, nr 12, s. 36–43.
 5. Gauger A., Podążając za świadectwami, dokądkolwiek prowadzą, czyli o wymianie zdań między Williamem Dembskim a Jamesem Shapiro, tłum. Sz. Flis, „W Poszukiwaniu Projektu”, 17 listopada 2021 [dostęp 20 XI 2021].
 6. Gauger A., Axe D.D., The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 20 XI 2021].
 7. International Human Genome Sequencing Consortium, Initial Sequencing and Analysis of the Human Genome. „Nature” 2001, Vol. 409, s. 860–921 [dostęp 24 XI 2021].
 8. Shapiro J.A., Evolution: A View from the 21st Century, FT Press Science, Upper Saddle River 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi