Jakie są największe naukowe problemy teorii ewolucji?Czas czytania: 4 min

Jonathan Wells

2022-07-01
Jakie są największe naukowe problemy teorii ewolucji?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">4</span> min </span>

Od redakcji „Evolution News & Science Today”: Z przyjemnością przedstawiamy nową serię tekstów autorstwa Jonathana Wellsa, poświęconych tematowi największych naukowych problemów teorii ewolucji. Poniżej zamieszczamy pierwszy tekst w tej serii, stanowiący część artykułu opublikowanego w nowej książce The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos [Wyczerpujący przewodnik po nauce i wierze. Rozważania dotyczące podstawowych pytań o życie i kosmos].

 

W 1973 roku biolog Theodosius Dobzhansky napisał, że „nic w biologii nie ma sensu, jeśli nie jest rozpatrywane w świetle teorii ewolucji”1. W 1989 roku biolog Richard Dawkins stwierdził: „Można śmiało powiedzieć, że ten, kto twierdzi, że nie wierzy w istnienie ewolucji, jest ignorantem, głupcem lub obłąkańcem (albo niegodziwcem, choć tego wolałbym nie brać pod uwagę)”2.

Czym jednak jest ewolucja?

 

Czym jest ewolucja?

Słowo ewolucja ma wiele znaczeń. W jednym z nich odnosi się po prostu do zmiany w czasie. W innym oznacza rozwój kosmosu, techniki lub kultury. Żadna zdrowa na umyśle osoba nie uważa, że nic nie zmienia się z upływem czasu czy że kosmos, technika i kultura nie mają żadnej historii. W tych znaczeniach ewolucja nie budzi żadnych kontrowersji.

W biologii ewolucja może odnosić się do faktu, że wiele współcześnie żyjących roślin i zwierząt różni się od tych, które istniały w przeszłości. Może też dotyczyć faktu, że w obrębie istniejących gatunków zachodzą małe zmiany – takie jakie obserwujemy w swoich rodzinach. Dobzhansky i Dawkins, używając słowa ewolucja, nie mieli jednak na myśli tych niekontrowersyjnych rodzajów ewolucji biologicznej. Chodziło im o ewolucję darwinowską.

Karol Darwin twierdził, że jego teoria dotyczy dziedziczenia z modyfikacjami, przez co miał na myśli, że wszystkie istoty żywe wywodzą się od jednego lub kilku przodków, którzy żyli w odległej przeszłości. Ci przodkowie ulegli przekształceniom w wyniku działania niekierowanych procesów, takich jak małe zmiany i dobór naturalny (przeżywanie najlepiej dostosowanych). W O powstawaniu gatunków Darwin napisał: „patrzę na wszystkie istoty żyjące nie jako na oddzielnie stworzone, lecz jako na potomstwo niewielu przodków żyjących”3 dawno temu, a także: „dobór naturalny był najważniejszym, chociaż nie wyłącznym czynnikiem przekształcania gatunków”4. W Autobiografii napisał też: „Nie więcej jest, zdaje się, celowości w zmienności istot żywych i w działaniu doboru naturalnego niż w kierunku, w którym wieje wiatr”5.

We współczesnej wersji teorii Darwina, często nazywanej neodarwinizmem, za główne źródło nowych zmian uznawane są przypadkowe mutacje w DNA. W pozostałej części tekstu słowo ewolucja będzie odnosić się do ewolucji neodarwinowskiej.

 

Czym jest nauka?

Podobnie jak słowo ewolucja, termin nauka również ma różne znaczenia. W tym tekście, mówiąc o nauce, będę miał na myśli naukę empiryczną, czyli próbę poszukiwania prawdy drogą sprawdzania hipotez w odniesieniu do danych empirycznych. W związku z tym pytanie brzmi: jakie dane empiryczne sprawiają największe problemy neodarwinizmowi?

Mając na uwadze wprowadzony przez Darwina termin dziedziczenie z modyfikacjami, najpierw rozważę dane empiryczne na rzecz dziedziczenia (czyli hipotezy wspólnoty pochodzenia, zgodnie z którą wszystkie organizmy żywe wywodzą się od wspólnych przodków). Ściślej rzecz biorąc, uwagę skupię na zagadnieniach homologii, skamieniałości i filogenezy molekularnej. Następnie przyjrzę się idei modyfikacji (hipotezy, że organizmy wyewoluowały wskutek działania zupełnie niekierowanych procesów naturalnych). Skoncentruję się na kwestiach doboru naturalnego, mutacji i specjacji (powstawania nowych gatunków).

Jonathan Wells

Oryginał: What Are the Top Scientific Problems with Evolution?, „Evolution News & Science Today” 2022, February 10 [dostęp 5 III 2022].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2022

Przypisy

  1. T. Dobzhansky, Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution, „The American Biology Teacher” 1973, Vol. 35, s. 125–129.
  2. R. Dawkins, Put Your Money on Evolution, „The New York Times” 1989, April 9, section VII, 35 [dostęp 5 III 2022].
  3. K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła Wybrane, t. II, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959, s. 514.
  4. Darwin, O powstawaniu gatunków, s. 17.
  5. K. Darwin, Autobiografia i wybór listów. Dzieła wybrane, t. VIII, tłum. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz i S. Skowron, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1960, s. 43–44.

Literatura:

  1. Darwin K., Autobiografia i wybór listów. Dzieła wybrane, t. VIII, tłum. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz i S. Skowron, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1960.
  2. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła Wybrane, t. II, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
  3. Dawkins R., Put Your Money on Evolution, „The New York Times” 1989, April 9, [dostęp 5 III 2022].
  4. Dobzhansky T., Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution, „The American Biology Teacher” 1973, Vol. 35, s. 125–129.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi