Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #5 „Discovery Institute poparł politykę rady szkolnej Dover”Czas czytania: 7 min

Sarah Chaffee

2021-11-05
Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #5 „Discovery Institute poparł politykę rady szkolnej Dover”<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">7</span> min </span>

Od redakcji „Evolution News & Science Today”: Decyzja w sprawie Kitzmiller v. Dover stała się przedmiotem dużego zainteresowania mediów, jak również wielu błędnych interpretacji ze strony prodarwinowskich grup nacisku. W dziesiątą rocznicę zakończenia procesu w Dover, która minęła 20 grudnia 2015 roku, na stronie „Evolution News & Science Today” zaprezentowano serię dziesięciu tekstów obalających powszechne mity na temat tej sprawy.

 

Sugestia, że Discovery Institute zmieniał stanowisko w sprawie nauczania teorii inteligentnego projektu, jest jednym z największych nieprawdziwych twierdzeń, które pojawiły się po ogłoszeniu decyzji w procesie w Dover. Mit, że przedstawiciele Discovery Institute byli w jakiejś mierze zamieszani w wydarzenia, które doprowadziły do wszczęcia procesu, został wypromowany zarówno przez sędziego Johna E. Jonesa III, jak i media. Przedstawiciele National Center for Science Education żartobliwie mówią, że pytanie brzmi: „Uczyć o teorii inteligentnego projektu czy o niej nie uczyć?”1.

Nasze stanowisko w sprawie edukacji w zakresie nauk ścisłych w szkołach publicznych jest jawne i udokumentowane, począwszy od 2002 roku, czyli kilka lat przed rozpoczęciem procesu w Dover.

 

Nasza polityka

Discovery Institute utrzymuje, że nauczanie o teorii inteligentnego projektu na lekcjach w szkołach publicznych jest zgodne z konstytucją. W dokumencie przedstawiającym naszą politykę w sprawie edukacji w zakresie nauk ścisłych stwierdzono jednak, że „Discovery Institute sprzeciwia się wszelkim próbom wprowadzenia wymogu nauczania o teorii inteligentnego projektu przez okręgi szkolne lub stanowe rady edukacji”2.

Dlaczego Discovery Institute zajmuje takie stanowisko? Priorytetem jest rozbudowa i rozwój teorii inteligentnego projektu jako koncepcji naukowej. Jeśli teoria ta zostanie wprowadzona do szkół publicznych siłą, będzie towarzyszyć temu upolitycznienie całej tej sprawy, a przez to naukowcom przychylnym tej teorii będzie trudniej dotrzeć ze swoją argumentacją na rzecz projektu do środowiska akademickiego. Zgodnie więc z naszą polityką:

Próby wprowadzenia nauczania o teorii inteligentnego projektu tylko ją upolityczniają i utrudniają uczciwą i otwartą dyskusję nad jej zaletami między uczonymi oraz w społeczności naukowców. […] Discovery Institute nie chce podejmować takich prób, lecz stara się o rozszerzenie materiału na temat ewolucji w podręcznikach. Uważamy, że uczniowie powinni otrzymywać kompletne informacje o teorii ewolucji, wliczając w to dyskusję nad jej nierozwiązanymi problemami3.

Przyjmujemy więc stanowisko, że nauczyciele powinni przedstawiać zarówno mocne, jak i słabe strony neodarwinizmu.

 

Kilka faktów z przeszłości

W 2002 roku filozof nauki Stephen C. Meyer zeznawał przed Radą Edukacji Stanu Ohio na temat nauczania o problematyce pochodzenia. Na łamach „Cincinnati Enquirer” opisał, jaką zaoferował radę:

(1) Przede wszystkim zasugerowałem – wypowiadając się jako zwolennik teorii inteligentnego projektu – aby w Ohio nie wymagano uczenia w szkole o naukowych danych i argumentach na jej rzecz, a przynajmniej jeszcze nie teraz.

(2) W zamian zaproponowałem, aby nauczyciele z Ohio zapoznawali uczniów z naukowym sporem o darwinowską teorię ewolucji, a więc aby uczyli o głównych naukowych argumentach za i przeciwko darwinizmowi. Powinno się też sprawdzać wiedzę uczniów na temat tych argumentów, nie zaś to, jaki przyjmują oni punkt widzenia4.

To było dwa lata przed tym, jak rada szkolna Dover zagłosowała za nauczaniem o teorii inteligentnego projektu. W zgodzie ze swoją polityką Discovery Institute sprzeciwiał się tej decyzji. 14 grudnia 2004 roku John G. West, wicedyrektor Center for Science & Culture, powiedział w oświadczeniu prasowym, że:

Chociaż należy pochwalić radę szkolną Dover za podjęcie próby uczenia o darwinowskiej teorii ewolucji w bardziej otwarty sposób, nie jest to w pełni właściwa droga. Obecna polityka rady szkolnej Dover jest pod wieloma względami problematyczna, zwłaszcza ze względu na swoją niejasność. W jednym punkcie wydaje się zakazywać, by w szkołach w Dover uczono czegokolwiek o „pochodzeniu życia”, a w innym zdaje się zarówno nakazywać, jak i zakazywać nauczania o naukowej teorii inteligentnego projektu. Niespójność tej polityki rodzi poważne problemy z perspektywy prawa konstytucyjnego. Należałoby więc ją wycofać i przeformułować5.

Mimo to wskazywano, że Discovery Institute miał związek z polityką rady szkolnej Dover. Po pierwsze, prawnik rady szkolnej Dover, Richard Thompson, błędnie stwierdził, że Discovery Institute zmieniał stanowisko w sprawie tego, czy należy uczyć o teorii inteligentnego projektu. W listopadzie 2005 roku Rob Crowther z Center for Science & Culture przedstawił swoją odpowiedź:

Pan Thompson cytował ostatnio fragmenty przewodnika prawnego napisanego przez członków Discovery Institute w 1999 roku, sugerując, że sankcjonują one politykę rady szkolnej Dover odnośnie do teorii inteligentnego projektu. Wyrwał on jednak te wypowiedzi z kontekstu. W przewodniku skoncentrowano się na kwestii wsparcia nauczycieli, którzy chcieliby uczyć o teorii inteligentnego projektu, nie zaś na tym, czy da się obronić wymóg, by nauczyciele uczyli o tej teorii. Jest to zasadnicza różnica. W istocie w przewodniku wyraźnie stwierdzono: „podsumowując, najbezpieczniejszą strategią jest ta, by rada szkolna zezwalała [a nie „wymagała”], aby nauczyciel biologii uczył pełnego spektrum naukowych teorii pochodzenia”6.

Po drugie, sędzia Jones utrzymywał, że przedstawiciele Discovery Institute byli zaangażowani w tworzenie polityki rady szkolnej Dover i oferowali jej porady prawne. Napisał on, że: „Jedynymi organizacjami, z którymi konsultowała się rada szkolna przed przeprowadzeniem głosowania, były Discovery Institute i TMLC [Thomas More Law Center], a w związku z tym jest jasne, że celem tych kontaktów było uzyskanie porady prawnej, a nie informacji dotyczących edukacji w zakresie nauk ścisłych”.

Prawnik reprezentujący Discovery Institute, Seth Cooper, zauważył, że nie jest to właściwe przedstawienie sprawy:

Chciałbym, aby było jasne, że przed procesem sądowym nie dawałem żadnych porad członkom rady szkolnej Dover w uprzywilejowanej relacji prawnik–klient. Ponadto nigdy nie doradzałem członkom rady szkolnej Dover, aby nakazali nauczanie o teorii inteligentnego projektu lub przyjęli dotyczącą tej teorii politykę, która jest przedmiotem sprawy. Stanowczo natomiast zalecałem im, aby albo zupełnie pominęli zagadnienie alternatyw dla nauczania o teorii ewolucji, albo zaproponowali przedstawianie wyłącznie naukowych argumentów na rzecz i przeciwko współczesnej wersji teorii Darwina oraz na rzecz chemicznych teorii ewolucji dotyczących pochodzenia pierwszego życia i przeciw tym teoriom. Rada szkolna Dover otrzymała poradę prawną od prawnika z prawniczej firmy interesu publicznego, którego później zatrudniła. Członkowie rady szkolnej Dover, którzy przyjęli politykę dotyczącą teorii inteligentnego projektu, działali zupełnie wbrew moim najbardziej stanowczym sugestiom7.

Discovery Institute nie aprobował polityki rady szkolnej Dover. Dlaczego? Ponieważ nakazywała ona nauczanie o teorii inteligentnego projektu, co jest sprzeczne z naszym stanowiskiem. Nasza polityka jest jasna: nauczanie o teorii inteligentnego projektu jest zgodne z konstytucją, ale nie powinno być wymagane w programie kształcenia dla szkół publicznych. W szkołach powinno natomiast nauczać się o naukowym sporze na temat teorii ewolucji. Stanowisko to było konsekwentnie i publicznie dokumentowane przez ostatnie [z perspektywy 2015 roku] trzynaście lat.

Sarah Chaffee

Oryginał: Ten Myths About Dover: #5, “Discovery Institute Supported Dover School Board Policy”, „Evolution News & Science Today” 2015, December 16 [dostęp 05 XI 2021].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 05.11.2021

Przypisy

 1. K. Padian, N. Matzke, Discovery Institute Tries to “Swift-Boat” Judge Jones, „National Center for Science Education” 2016, February 26 [dostęp 17 X 2021].
 2. Center for Science and Culture, Discovery Institute’s Science Education Policy: What Does Discovery Institute’s Center for Science and Culture Recommend for Science Education Curriculum?, „Discovery Institute” 2017, July 3 [dostęp 17 X 2021].
 3. Center for Science and Culture, Discovery Institute’s Science Education Policy. Cytat tłumaczę zgodnie z treścią podaną przez autorkę, jednak dokument, do którego ona odsyła, został zaktualizowany i fragment ten uległ niewielkim modyfikacjom (przyp. tłum.).
 4. S.C. Meyer, Teach the Controversy, „The Cincinnati Enquirer” 2002, March 30 [dostęp 17 X 2021].
 5. Discovery Institute, Discovery Calls Dover Evolution Policy Misguided, Calls for Its Withdrawal, „Discovery Institute” 2004, December 14 [dostęp 17 X 2021].
 6. R.L. Crowther, The Truth About Discovery Institute’s Role in the Dover Intelligent Design and Evolution Trial, „Evolution News & Science Today” 2005, November 4 [dostęp 17 X 2021].
 7. S. Cooper, Statement by Seth L. Cooper Concerning Discovery Institute and the Decision in Kitzmiller v. Dover Area School Board Intelligent Design Case, „Evolution News & Science Today” 2005, December 21 [dostęp 17 X 2021].

Literatura:

 1. Center for Science and Culture, Discovery Institute’s Science Education Policy: What Does Discovery Institute’s Center for Science and Culture Recommend for Science Education Curriculum?, „Discovery Institute” 2017, July 3 [dostęp 17 X 2021].
 2. Cooper S., Statement by Seth L. Cooper Concerning Discovery Institute and the Decision in Kitzmiller v. Dover Area School Board Intelligent Design Case, „Evolution News & Science Today” 2005, December 21 [dostęp 17 X 2021].
 3. Crowther R.L., The Truth About Discovery Institute’s Role in the Dover Intelligent Design and Evolution Trial, „Evolution News & Science Today” 2005, November 4 [dostęp 17 X 2021].
 4. Discovery Institute, Discovery Calls Dover Evolution Policy Misguided, Calls for Its Withdrawal, „Discovery Institute” 2004, December 14 [dostęp 17 X 2021].
 5. Meyer S.C., Teach the Controversy, „The Cincinnati Enquirer” 2002, March 30 [dostęp 17 X 2021].
 6. Padian K., Matzke N., Discovery Institute Tries to “Swift-Boat” Judge Jones, „National Center for Science Education” 2016, February 26 [dostęp 17 X 2021].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi