Błędny szereg dowodzeń DarwinaCzas czytania: 2 min

Jonathan Wells

2022-07-27
Błędny szereg dowodzeń Darwina<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">2</span> min </span>

Od redakcji Evolution News & Science Today: Z przyjemnością przedstawiamy nową serię tekstów autorstwa Jonathana Wellsa, poświęconych tematowi największych naukowych problemów teorii ewolucji. Poniżej zamieszczamy ósmy i ostatni tekst w tej serii, stanowiący część artykułu opublikowanego w nowej książce The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos [Wyczerpujący przewodnik po nauce i wierze. Rozważania dotyczące podstawowych pytań o życie i kosmos].

 

Karol Darwin uznał, że jego dzieło O powstawaniu gatunków stanowi „długi szereg dowodzeń”1. Ta argumentacja była wymierzona przeciwko doktrynie, że gatunki zostały stworzone oddzielnie, a jednocześnie przemawiała za hipotezą, zgodnie z którą wszystkie istoty żywe są zmodyfikowanymi potomkami jednego lub kilku wspólnych przodków. W 1859 roku hipoteza ta nie miała jednak potwierdzenia i wciąż nie przemawiają za nią dostatecznie mocne świadectwa empiryczne. Homologię zdefiniowano tak, że odwoływanie się do niej prowadzi do błędnego koła w rozumowaniu. Zapis kopalny jest co najwyżej niejednoznaczny (a także najprawdopodobniej sprzeczny z gradualizmem darwinowskim), a filogeneza molekularna pełna jest niespójności. Dobór naturalny i mutacje tworzą jedynie zmiany w obrębie istniejących gatunków. Ponadto problem powstawania gatunków – główny problem Darwina – pozostaje nierozwiązany.

Książka O powstawaniu gatunków mogła być długim szeregiem dowodzeń, ale z punktu widzenia nauk empirycznych nieustannie głoszone twierdzenia, że świadectwa ewolucji są „niezaprzeczalne”2 (jak ujął to Richard Dawkins), można by raczej nazwać długim szeregiem błędów.

Jonathan Wells

Oryginał: Darwin’s One Wrong Argument, „Evolution News & Science Today” 2022, February 18 [dostęp 27 VII 2022].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Ostatnia aktualizacja strony: 27.07.2022

Przypisy

  1. K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła Wybrane, t. II, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959, s. 486.
  2. R. Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. P.J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2010, s. 7.

Literatura:

  1. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła Wybrane, t. II, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, „Biblioteka Klasyków Biologii”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
  2. Dawkins R., Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. P.J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2010.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi