„Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 115-139.

Michael J. Behe

„Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 115-139.

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Philosophical Objections to Intelligent Design: Response to Critics, Discovery Institute.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Autor jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu, która – w jego ujęciu – głosi, że pewne systemy biochemiczne zostały zaprojektowane przez jakiegoś inteligentnego projektanta. Rozpatruje kwestię falsyfikowalności tej teorii. Stara się usunąć nieporozumienia związane z pojęciem nieredukowalnej złożoności (nieredukowalna złożoność to cecha, dzięki której – według Behe’ego – można poznać, czy dany układ biochemiczny został zaprojektowany). Autor zastanawia się też nad słusznością postulowania naturalizmu metodologicznego w naukach przyrodniczych i opowiada się ostatecznie za stanowiskiem przeciwnym.

Źródło zdjęcia: Online Science Notes

Ostatnia aktualizacja strony: 23.10.2019

Dodaj komentarz