Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w systematyce (badającej powiązania między organizmami)Czas czytania: 7 min

Casey Luskin

2022-12-02
Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w systematyce (badającej powiązania między organizmami)<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">7</span> min </span>

Od redakcji Evolution News: mamy przyjemność zaprezentować kolejną serię artykułów. Tym razem autorem jest geolog Casey Luskin, a seria dotyczy pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu. Ten artykuł stanowi zmodyfikowaną część rozdziału opublikowanego w nowej książce The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate QuestionsAboutLife and the Cosmos [Wyczerpujący przewodnik po nauce i wierze. Rozważania dotyczące podstawowych pytań o życie i kosmos] i ukazuje się jako piąty w serii.

 

 

Obserwacja (na podstawie wcześniejszych badań): istoty inteligentne wielokrotnie wykorzystują funkcjonalne komponenty w różnych układach (na przykład koła w samochodach i samolotach albo klawiatury w telefonach komórkowych i komputerach):

 • „Przyczyna inteligentna może wielokrotnie wykorzystać lub przeorganizować ten sam moduł w różnych układach, przy czym między tymi układami nie musi być żadnego materialnego czy fizycznego powiązania. Mówiąc jeszcze prościej, przyczyny inteligentne potrafią w sposób niezależny tworzyć identyczne wzorce”1.
 • „Zgodnie z tym [ewolucjonistycznym] argumentem darwinowska zasada wspólnego pochodzenia przewiduje istnienie takich wspólnych cech, potwierdzając tym samym teorię ewolucji. Problem z takim sposobem rozumowania polega na tym, że ludzie dostrzegali wspólne cechy na długo przed Darwinem i przypisywali je wspólnemu projektowi. W dziedzinie ludzkiej techniki ciągle znajdujemy pewne wielokrotnie powtarzające się cechy (na przykład koła i osie w wagonach, powozach konnych i samochodach), a w związku z tym możemy oczekiwać, że inteligentny projektant wielokrotnie wykorzysta dobre idee projektowe w różnych sytuacjach, w których się one sprawdzają”2.
 • „Gdyby różne formy życia zostały inteligentnie zaprojektowane i występowałaby u nich mozaika cech, czyli pewne cechy dzieliłyby one z jednymi organizmami, a inne cechy miałyby wspólne z innymi formami życia, to oczekiwalibyśmy, że w zależności od wybranej cechy wynikiem analiz »filogenetycznych« będą niezgodne ze sobą drzewa ewolucyjne. W istocie wynikiem analiz filogenetycznych różnych cech obecnych w rozmaitych zaprojektowanych przez człowieka wytworach techniki są właśnie takie niezgodne ze sobą drzewa ewolucyjne”3.

 

Hipoteza (przewidywanie): geny i inne funkcjonalne części będą wielokrotnie wykorzystywane w różnych, niespokrewnionych ze sobą organizmach, tworząc wzorzec, który nie musi przedstawiać „drzewa” lub zagnieżdżonej hierarchii.

Eksperyment (dane): odkryto, że podobne części występują w bardzo odmiennych organizmach, więc nawet ewolucjoniści uważają, że wspólny przodek tych organizmów nie posiadał tej czy innej części. Przykłady to między innymi podobne geny kontrolujące rozwój oczu lub kończyn w różnych organizmach, których domniemani wspólni przodkowie nie mieli – jak się sądzi – takich oczu lub kończyn4. Istnieją liczne świadectwa skrajnie konwergentnej ewolucji genetycznej, w tym podobne geny odpowiadające za echolokację u waleni i nietoperzy5. Geny i funkcjonalne części często są rozprzestrzenione pośród organizmów w taki sposób, że nie tworzą „drzewopodobnego” wzorca lub zagnieżdżonej hierarchii przewidywanych przez teorię wspólnoty pochodzenia, lecz wskazują na wielokrotne wykorzystanie elementów i układają się w niezagnieżdżony wzorzec6. W artykule opublikowanym na łamach jednego z czasopism głównego nurtu przyznano, że:

Niezgodność między filogenezami opracowanymi na podstawie analizy morfologicznej i analizy molekularnej oraz między drzewami ewolucyjnymi opartymi na różnych podzbiorach sekwencji molekularnych stawała się coraz powszechniejsza w miarę szybkiego rozszerzania się zbiorów danych dotyczących zarówno cech, jak i gatunków. […] konflikt filogenetyczny jest powszechny i często stanowi normę, a nie wyjątek7.

Wniosek: wspólny projekt jest powszechny pośród form życia. Najlepszym wyjaśnieniem wielokrotnego wykorzystywania bardzo podobnych, złożonych części w bardzo odmiennych organizmach, wskutek czego powstają niedrzewopodobne wzorce, jest działanie istoty inteligentnej.

Casey Luskin

Oryginał: The Positive Case for Intelligent Design in Systematics (the Relationships Between Organisms), „Evolution News & Science Today” 2022, April 28 [dostęp 2 XII 2022].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 2.12.2022

Przypisy

 1. P. Nelson, J. Wells, Homology in Biology: Problem for Naturalistic Science and Prospect for Intelligent Design, w: Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 316 [303–322].
 2. W.A. Dembski, J. Witt, Intelligent Design Uncensored: An Easy-to-Understand Guide to the Controversy, InterVarsity Press, Downers Grove 2010, s. 85.
 3. G. Bechly, S.C. Meyer, The Fossil Record and Universal Common Ancestry, w: Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, eds. J.P. Moreland, S.C. Meyer, C. Shaw et al., Crossway, Wheaton 2017, s. 360 [331–361].
 4. Por. R. Quiring, U. Walldorf, U.Kloter et al., Homology of the Eyeless Gene of Drosophila to the Small Eye in Mice and Aniridia in Humans, „Science” 1994, Vol. 265, No. 5173, s. 785–789; D.B. Wake, M.H. Wake, C.D. Specht, Homoplasy: From Detecting Pattern to Determining Process and Mechanism of Evolution, „Science” 331, No. 6020, s. 1032–1035.
 5. Por. P.-A. Christin, D.M. Weinreich, G. Besnard, Causes and Evolutionary Significance of Genetic Convergence, „Trends in Genetics” 2010, Vol. 26, No. 9, s. 400–405; Y. Li, Z. Liu, P. Shi et al., The Hearing Gene Prestin Unites Echolocating Bats and Whales, „Current Biology” 2010, Vol. 20, No. 2, s. R55–R56 [dostęp 5 V 2022]; G. Jones, Molecular Evolution: Gene Convergence in Echolocating Mammals, „Current Biology” 2010, Vol. 20, No. 2, s. R62–R64 [dostęp 5 V 2022].
 6. Por. np. W.F. Doolittle, Phylogenetic Classification and the Universal Tree, „Science” 1999, Vol. 284, No. 5423, s. 2124–2128; W.F. Doolittle, Filogeneza na rozstajach, tłum. K.Sabath, „ŚwiatNauki” 2000, nr 5, s. 66–71; A.R. Mushegian, J.R. Garey, J. Martin et al., Large-Scale Taxonomic Profiling of Eukaryotic Model Organisms: A Comparison of Orthologous Proteins Encoded by the Human, Fly, Nematode, and Yeast Genomes, „Genome Research” 1998, Vol. 8, No. 6, s. 590–598 [dostęp 5 V 2022]; J.H. Degnan, N.A. Rosenberg, Gene Tree Discordance, Phylogenetic Inference and the Multispecies Coalescent, „Trends in Ecology and Evolution” 2009, Vol. 24, No. 6, s. 332–340; E. Bapteste, L. van Iersel, A. Janke et al., Networks: Expanding Evolutionary Thinking, „Trends in Genetics” 2013, Vol. 29, No. 8, 439–441; G. Lawton, Why Darwin Was Wrong about the Tree of Life,„New Scientist” 2009, January 21, s. 34–39 [dostęp 5 V 2022]; T. Gura, Bones, Molecules… or Both?, „Nature” 2000, Vol. 406, s. 230–233 [dostęp 5 V 2022]; A.M.A. Aguinaldo, J.M. Turbeville, L.S. Linford et al., Evidence for a Clade of Nematodes, Arthropods, and Other Moulting Animals, „Nature”1997, Vol. 387, s. 489–493; E.D. Jarvis et al., Whole-Genome Analyses Resolve Early Branches in the Tree of Life of Modern Birds, „Science” 2014, Vol. 346, No. 6215, s. 1320–1331; E. Callaway, Flock of Geneticists Redraws Bird Family Tree, „Nature” 2014, Vol. 516, s. 297 [dostęp 5 V 2022]; E.C. Teeling, S.B. Hedges, Making the Impossible Possible: Rooting the Tree of Placental Mammals, „Molecular Biology and Evolution” 2013, Vol. 30, No. 9, s. 1999–2000 [dostęp 5 V 2022]; J.E. Tarver, dos Reis, S. Mirarabet al., The Interrelationships of Placental Mammals and the Limits of Phylogenetic Inference, „Genome Biology and Evolution” 2006, Vol. 8, No. 2, s. 330–344 [dostęp 5 V 2022]; J.H. Schwartz, B. Maresca, Do Molecular Clocks Run at All? A Critique of Molecular Systematics, „Biological Theory” 2006, Vol. 1, No. 4, s. 357–371; M.J. Telford, Fighting Over a Comb, „Nature”2016, Vol. 529, s. 286; A. Rokas, My Oldest Sister Is a Sea Walnut?, „Science” 2013, Vol. 342, No. 6164, s. 1327–1329; B.J. Liebeskind, D.M. Hillis, H.H. Zakon, H.A. Hofmann, Complex Homology and the Evolution of Nervous Systems, „Trends in Ecology and Evolution” 2016, Vol. 31, No. 2, s. 127–135 [dostęp 5 V 2022]; A. Maxmen, Evolution: You’re Drunk: DNA Studies Topple the Ladder of Complexity, „Nautilus” 2014, Vol. 9 [dostęp 5 V 2022]; D.A. Legg, M.D. Sutton, G.D. Edgecombe et al., Cambrian Bivalved Arthropod Reveals Origin of Arthrodization, „Proceedings of the Royal Society B” 2012, Vol. 279, s. 4699–4704 [dostęp 5 V 2022]; M.S. Springer, G.C. Cleven, O. Madsen et al., Endemic African Mammals Shake the Phylogenetic Tree, „Nature” 1997, Vol. 388, s. 61–64 [dostęp 5 V 2022]; W.J. Murphy, E. Eizirik, W.E. Johnson et al., Molecular Phylogenetics and the Origins of Placental Mammals, „Nature” 2001, Vol. 409, s. 614–618; F.K. Barker, A. Cibois, P. Schikler et al., Phylogeny and Diversification of the Largest Avian Radiation, „Proceedings of the National Academy of Sciences USA” 2004, Vol. 101, No. 30, s. 11040–11045 [dostęp 5 V 2022]; R. Tabuce, L. Marivaux, M. Adaci et al., Early Tertiary Mammals from North Africa Reinforce the Molecular Afrotheria Clade, „Proceedings of the Royal Society B” 2007, Vol. 274, s. 1159–1166.
 7. L.M. Dávalos, A.L. Cirranello, J.H. Geisler et al., Understanding Phylogenetic Incongruence: Lessons from Phyllostomid Bats,„Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society” 2012, Vol. 87, No. 4, s. 991, 993 [991–1024] [dostęp 5 V 2022].

Literatura:

 1. Aguinaldo A.M.A., Turbeville J.M., Linford L.S. et al., Evidence for a Clade of Nematodes, Arthropods, and Other Moulting Animals,„Nature”1997, Vol. 387, s. 489–493.
 2. Bapteste E., van Iersel L., Janke A. et al., Networks: Expanding Evolutionary Thinking, „Trends in Genetics” 2013, Vol. 29, No. 8, 439–441.
 3. Barker F.K., Cibois A., Schikler P. et al., Phylogeny and Diversification of the Largest Avian Radiation, „Proceedings of the National Academy of Sciences USA” 2004, Vol. 101, No. 30, s. 11040–11045 [dostęp 5 V 2022].
 4. Bechly G., Meyer S.C., The Fossil Record and Universal Common Ancestry, w:Theistic Evolution, s. 331–361.
 5. Callaway E., Flock of Geneticists Redraws Bird Family Tree, „Nature” 2014, Vol. 516, s. 297 [dostęp 5 V 2022].
 6. Christin P.-A., Weinreich D.M., Besnard G., Causes and Evolutionary Significance of Genetic Convergence, „Trends in Genetics” 2010, Vol. 26, No. 9, s. 400–405.
 7. Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, Michigan State University Press, East Lansing 2003.
 8. Dávalos L.M., Cirranello A.L., Geisler J.H. et al., Understanding Phylogenetic Incongruence: Lessons from Phyllostomid Bats, „Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society” 2012, Vol. 87, No. 4, s. 991–1024 [dostęp 5 V 2022].
 9. Degnan J.H., Rosenberg N.A., Gene Tree Discordance, Phylogenetic Inference and the Multispecies Coalescent, „Trends in Ecology and Evolution” 2009, Vol. 24, No. 6, s. 332–340.
 10. Dembski W.A., Witt J., Intelligent Design Uncensored: An Easy-to-Understand Guide to the Controversy, InterVarsity Press, Downers Grove 2010.
 11. Doolittle W.F., Filogeneza na rozstajach, tłum. K. Sabath, „Świat Nauki” 2000, nr 5, s. 66–71.
 12. Doolittle W.F., Phylogenetic Classification and the Universal Tree, „Science” 1999, Vol. 284, No. 5423, s. 2124–2128.
 13. Gura T., Bones, Molecules… or Both?,„Nature” 2000, Vol. 406, s. 230–233 [dostęp 5 V 2022].
 14. Jarvis E.D. et al., Whole-Genome Analyses Resolve Early Branches in the Tree of Life of Modern Birds, „Science” 2014, Vol. 346, No. 6215, s. 1320–1331.
 15. Jones G., Molecular Evolution: Gene Convergence in Echolocating Mammals, „Current Biology” 2010, Vol. 20, No. 2, s. R62–R64 [dostęp 5 V 2022].
 16. Lawton G., Why Darwin Was Wrong about the Tree of Life, „New Scientist” 2009, January 21, s. 34–39 [dostęp 5 V 2022].
 17. Legg D.A., Sutton M.D., Edgecombe G.D. et al., Cambrian Bivalved Arthropod Reveals Origin of Arthrodization, „Proceedings of the Royal Society B” 2012, Vol. 279, s. 4699–4704 [dostęp 5 V 2022].
 18. Li Y., Liu Z., Shi P. et al., The Hearing Gene Prestin Unites Echolocating Bats and Whales, „Current Biology” 2010, Vol. 20, No. 2, s. R55–R56 [dostęp 5 V 2022].
 19. Liebeskind B.J., Hillis D.M., Zakon H.H. et al., Complex Homology and the Evolution of Nervous Systems, „Trends in Ecology and Evolution” 2016, Vol. 31, No. 2, s. 127–135 [dostęp 5 V 2022].
 20. Maxmen A., Evolution: You’re Drunk: DNA Studies Topple the Ladder of Complexity, „Nautilus” 2014, Vol. 9 [dostęp 5 V 2022].
 21. Murphy W.J., Eizirik E., Johnson W.E. et al., Molecular Phylogenetics and the Origins of Placental Mammals, „Nature” 2001, Vol. 409, s. 614–618.
 22. Mushegian A.R., Garey J.R., Martin J. et al., Large-Scale Taxonomic Profiling of Eukaryotic Model Organisms: A Comparison of Orthologous Proteins Encoded by the Human, Fly, Nematode, and Yeast Genomes, „Genome Research” 1998, Vol. 8, No. 6, s. 590–598 [dostęp 5 V 2022].
 23. Nelson P., Wells J., Homology in Biology: Problem for Naturalistic Science and Prospect for Intelligent Design, w:Darwinism, Design, and Public Education, s. 303–322.
 24. Quiring R., Walldorf U., Kloter U. et al. ,Homology of the Eyeless Gene of Drosophila to the Small Eye in Mice and Aniridia in Humans, „Science” 1994, Vol. 265, No. 5173, s. 785–789.
 25. Rokas A. ,My Oldest Sister Is a Sea Walnut?, „Science” 2013, Vol. 342, No. 6164,s. 1327–1329.
 26. Schwartz J.H., Maresca B., Do Molecular Clocks Run at All? A Critique of Molecular Systematics, „Biological Theory” 2006, Vol. 1, No. 4, s. 357–371.
 27. Springer M.S.,Cleven G.C., Madsen O. et al., Endemic African Mammals Shake the Phylogenetic Tree,„Nature” 1997, Vol. 388, s. 61–64 [dostęp 5 V 2022].
 28. Tabuce R., Marivaux L., Adaci M. et al., Early Tertiary Mammals from North Africa Reinforce the Molecular Afrotheria Clade, „Proceedings of the Royal Society B” 2007, Vol. 274, s. 1159–1166.
 29. Tarver J.E., dos Reis M., Mirarab S.et al., The Interrelationships of Placental Mammals and the Limits of Phylogenetic Inference, Genome Biology and Evolution” 2006, Vol. 8, No. 2, s. 330–344[dostęp 5 V 2022].
 30. Teeling E.C., Hedges S.B., Making the Impossible Possible: Rooting the Tree of Placental Mammals, Molecular Biology and Evolution” 2013, Vol. 30, No. 9, s. 1999–2000 [dostęp 5 V 2022].
 31. Telford M.J., Fighting Over a Comb, „Nature” 2016, Vol. 529, s. 286.
 32. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, eds. J.P. Moreland, S.C. Meyer, C. Shaw et al., Crossway, Wheaton 2017.
 33. Wake D.B., Wake M.H., Specht C.D., Homoplasy: From Detecting Pattern to Determining Process and Mechanism of Evolution, „Science” 331, No. 6020, s. 1032–1035.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi