„Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 415-440

Sy Garte

„Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 415-440

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: New Ideas in Evolutionary Biology: From NDMS to EES, „Perspectives on Science and Christian Faith” 2016, Vol. 68, No. 1, s. 3–11.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Nowoczesna synteza neodarwinowska (NDMS — neo-Darwinian modern synthesis) przez kilkadziesiąt lat stanowiła podstawę teorii ewolucji. Okazało się jednak, że NDMS ma swoje ograniczenia, a jej ustalenia są nieaktualne w odniesieniu do różnych obszarów badań biologicznych. Nowa, rozszerzona synteza ewolucyjna (EES — extended evolutionary synthesis), uwzględniająca bardziej złożone interakcje między genomami, komórkami a środowiskiem, umożliwia ponowną ocenę wielu założeń NDMS. Do standardowego paradygmatu zakładającego, że głównym mechanizmem zmienności biologicznej jest powolna kumulacja losowych mutacji punktowych, należy teraz dołączyć nowe dane oraz koncepcje symbiozy, duplikacji genu, horyzontalnego transferu genów, retrotranspozycji, epigenetycznych sieci kontrolnych, tworzenia nisz, mutacji warunkowanych środowiskowo i wielkoskalowej reinżynierii genomu w odpowiedzi na bodźce środowiskowe. Otwarcie myśli ewolucjonistycznej na szersze i bardziej ekscytujące spojrzenie na wielką teorię Darwina może nieść konsekwencje dla wiary chrześcijańskiej.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 03.03.2020

Dodaj komentarz