Informacja jako „piąty stan” materii – akrobacje fizykaCzas czytania: 5 min

David Klinghoffer

2020-07-02
Informacja jako „piąty stan” materii – akrobacje fizyka<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">5</span> min </span>

Materializm zmusza swoich zwolenników do stosowania pokrętnej logiki, co jest zgodne z uwagami, które Robert J. Marks poczynił na konferencji w Dallas poświęconej tematowi nauki i wiary. Marks przedstawił jednego z autorów nowego, rozszerzonego wydania opublikowanego w 1984 roku „dokumentu założycielskiego” teorii inteligentnego projektu: The Mystery Life’s Origin1 [Zagadka pochodzenia życia]. Na stronie Evolution News podsumowano to w sposób następujący:

Doktor Marks stwierdził między innymi, że jako teista jest wdzięczny za dostęp do wszystkich możliwych naukowych wyjaśnień świata przyrody, w tym do teorii inteligentnego projektu, podczas gdy w przypadku ateistów i materialistów taka możliwość jest arbitralnie wykluczona2.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pochodzenie życia, informacji biologicznej czy samego Kosmosu, na to, jak daleko ci akrobaci muszą się posuwać, wskazuje fascynujący post Denyse O’Leary na stronie Mind Matters3. Ciemna materia to nieznana substancja, która rzekomo stanowi około 27 procent Wszechświata. Nie można jej zaobserwować – jest to byt czysto teoretyczny mający wyjaśnić inne nasze obserwacje:

Nikt nigdy nie odkrył ani jednej cząstki ciemnej materii. Jednak fizycy teoretycy są pewni, że ona istnieje i pomaga utrzymać Wszechświat w całości4.
Jeden z fizyków sugeruje, że tym „piątym stanem” materii (pozostałe cztery stany to: ciało stałe, ciecz, gaz i plazma5) może być informacja. W takim jednak przypadku informacja musi być bytem fizycznym.
Cały czas żyjemy i pracujemy z ogromną ilością informacji, ale uważamy, że informacja jest niematerialna.
Załóżmy na przykład, że twoje hasło istnieje (masz taką nadzieję) tylko w twoim umyśle. Hasło to może coś otworzyć, ale nie tak jak klucz pasujący do zamka. Hasło nie „działa” fizycznie jak klucz przekręcający zamek. Twój umysł kieruje palcami, aby wprowadzić hasło do systemu elektronicznego, inicjując dalsze działania.
Samo hasło nie istnieje jednak w sensie materialnym. Jest ono prawdopodobnie skojarzone z neuronami w twoim mózgu, tyle że na przykład liczba „7” czy litera „h” same w sobie nie są materialne.
Jeśli jednak informacja ma masę, to mamy do rozważenia możliwość, że stanowi ona 27% masy Wszechświata, której obecnie po prostu nie możemy „znaleźć”, a którą nazywamy „ciemną materią”:
„Dr. Melvin Vopson z University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii […] stawia hipotezę, którą nazywa równoważnością masy-energii-informacji. Stwierdza, że informacja jest podstawowym składnikiem Wszechświata i ma masę. Idea ta tłumaczy brakującą masę w galaktykach, całkowicie eliminując hipotezę ciemnej materii”6.
Zasadniczo idea Vopsona, że informacja ma fundamentalne znaczenie dla organizacji Wszechświata, nie jest nowa ani odmienna od dotychczasowych. Fizyk John Archibald Wheeler (1911‒2008) uważał, że „wszystko jest informacją”7.

Jeśli wszystko jest informacją i wszystko jest materialne, to wynika z tego, że informacja również musi być materialna.
O’Leary poprosiła o komentarz matematyka, filozofa i rzecznika teorii inteligentnego projektu Williama Dembskiego. Stwierdził on, że Vopson popełnił podstawowy błąd przesunięcia kategorialnego:

Wydaje mi się, że Vopson mylnie utożsamia informację jako przejawiającą się w materii, która zawsze posiada energię-masę, z informacją jako bytem matematycznym, który może się realizować na wiele sposobów zarówno w materii, jak i poza nią8.

Denyse zauważyła:

Jednym z podstawowych problemów może być to, że materialistyczni myśliciele muszą postrzegać informację jako byt materialny, niezależnie od tego, czy takie podejście odpowiednio ujmuje informację, czy nie9.

Dokładnie tak jest. Oni nie mają wyboru. O’Leary dodaje, że ponieważ myśliciele ci tak mocno są skrępowani materialistycznymi założeniami, iż nawet świadomość, którą w przeciwieństwie do ciemnej materii możemy doświadczyć bezpośrednio, muszą traktować jako „kolejny stan materii”10.

Jeśli ta przesłanka jest błędna, to można sformułować przewidywanie, że wyznawcy materializmu będą skazani na przyjmowanie niedorzecznych poglądów. I tak jest w rzeczywistości.

 

David Klinghoffer

Oryginał: Information as Matter’s “Fifth State” — A Physicist’s Contortion, „Evolution News & Science Today” 2020, January 29 [dostęp 24 VI 2020].

 

Przekład z języka angielskiego: Robert Olender

Źródło zdjęcia: pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 02.07.2020

 

Literatura

 1. Evolution News, Mystery of Life’s Origin Authors Reunite for Dallas Conference on Science & Faith, Evolution News & Science Today” 2020, January 27 [dostęp 16 VI 2020].
 2. Helmenstine A.M., What Are the States of Matter?, ” 2019, January 5 [dostęp 16 VI 2020].
 3. Mind Matters News, Could Information Be – at Long Last – the Missing Dark Matter?, Mind Matters” 2020, January 24 [dostęp 16 VI 2020].
 4. Perry P., There Is No Dark Matter. Instead, Information Has Mass, Physicist Says, Big Think” 2020, January 21 [dostęp 16 VI 2020].
 5. Thaxton Ch.B. et al., The Mystery Life’s Origin: The Continuing Controversy, Seattle 2020 [dostęp 16 VI 2020].

Przypisy

 1. Por. Ch.B. Thaxton et al., The Mystery Life’s Origin: The Continuing Controversy, Seattle 2020 [dostęp 16 VI 2020] (przyp. tłum.).
 2. Evolution News, Mystery of Life’s Origin Authors Reunite for Dallas Conference on Science & Faith, Evolution News & Science Today” 2020, January 27 [dostęp 16 VI 2020] (przyp. tłum.).
 3. Por. Mind Matters News, Could Information Be – at Long Last – the Missing Dark Matter?, Mind Matters” 2020, January 24 [dostęp 16 VI 2020] (przyp. tłum.).
 4. [1] Por. P. Perry, There Is No Dark Matter. Instead, Information Has Mass, Physicist Says, Big Think” 2020, January 21 [dostęp 16 VI 2020] (przyp. tłum.).
 5. Por. A.M. Helmenstine, What Are the States of Matter?, ThoughtCo.” 2019, January 5 [dostęp 16 VI 2020] (przyp. tłum.).
 6. Perry, There Is No Dark Matter (przyp. tłum.).
 7. Mind Matters News, Could Information (przyp. tłum.).
 8. Mind Matters News, Could Information (przyp. tłum.).
 9. Mind Matters News, Could Information (przyp. tłum.).
 10. Mind Matters News, Could Information (przyp. tłum.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi