Mark Perakh

Mark Perakh

Mark Perakh (1924–2013) był z pochodzenia Rosjaninem. Początek swojej kariery zawodowej spędził w ZSSR, gdzie w 1966 roku uzyskał tytuł profesora fizyki. Przez pięć lat był także profesorem w Hebrew University of Jerusalem (1973–1978), a następnie przeniósł się do USA. W latach 1985–1994 nauczał fizyki w California State University, w Fullerton. W 1994 roku przeszedł na emeryturę. W zakres jego zainteresowań wchodziła również relacja nauki i wiary – poświęcił tej tematyce wydaną w 2003 roku książkę, zatytułowaną Unintelligent Design (New York 2004), w której zawarł krytykę teorii inteligentnego projektu.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Mark Perakh