Dariusz Jan Skotarek

Dariusz Jan Skotarek

Dariusz Jan Skotarek studiuje lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako tłumacz pisemny literatury i tekstów naukowych. Jest laureatem licznych konkursów i olimpiad, w tym 1. edycji konkursu na najlepsze tłumaczenie Fundacji En Arche. W obszarze jego zainteresowań znajdują się językoznawstwo, astrofizyka i filozofia.