Wybór tekstów

Przedstawiamy listy najciekawszych tekstów opublikowanych na stronie wp-projektu. Listy została sporządzona na podstawie głosowania odbywającego się na Facebooku Fundacji En Arche.

Wybór tekstów 1/2020

 1. D. Sagan, Istota teorii inteligentnego projektu, kreacjonizm i wiara w Boga.
 2. J. Wells, Przewrót w biologii, tłum R. Olender.
 3. A. Myc, Zaprogramowana śmierć komórek w żywych organizmach.
 4.  L. Laplane et al., Dlaczego nauka potrzebuje filozofii, tłum. K. Mogielnicka.
Wybór tekstów 2/2020
 1. K. Jodkowski, O podążaniu za faktami, dokądkolwiek one prowadzą. Na marginesie głównego argumentu Richarda Dawkinsa.
 2. P. Kublicki, Zagadka pochodzenia informacji biologicznej.
 3. B. Bagrowski, Co ma wspólnego geocentryzm i neodarwinizm? – czyli o rozpaczliwym budowaniu twierdzy.
 4. W.A. Dembski, Odejście od naturalizmu darwinowskiego: recenzja książki „Umysł i kosmos” Thomasa Nagela, tłum. D.J. Skotarek
 5. D.J. Skotarek, „Zmiana w myśleniu” – historia Barbary McClintock.
 6. G. Sewell, Sześć najważniejszych świadectw na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. A. Nehring-Rupińska.
Wybór tekstów 3/2021
 1. Granville Sewell, Film „Ewolucja: proces inny niż wszystkie” teraz z polskimi napisami, tłum. A. Derlak.
 2. Evolution News, Nowe odkrycia naukowe stawiają RNA w centrum uwagi, tłum. A. Nehring-Rupińska.
 3. Granville Sewell, Sześć najważniejszych świadectw na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. A. Nehring-Rupińska.
 4. Jonathan BL Bard, Nowa synteza ewolucyjna: od Lamarcka i Darwina do zmienności genomowej i biologii systemowej, tłum. T. Łazuka.
 5. Granville Sewell, Dwa powody, dla których zła teoria pozostaje popularna, tłum. M. Kilian.
 6. Günter Bechly, Czy w osadach ediakarańskich sprzed 555 milionów lat odkryto przodka wszystkich zwierząt?, tłum. A. Wójcicki.
Wybór tekstów 4/2021
 1. Krzysztof Bubrowiecki, Adam Adamczyk – męczennik w imię nauki i prawdy? W sprawie pozwu skierowanego przeciwko sygnatariuszom „Listu otwartego do polskich uczelni…”.
 2. Kazimierz Jodkowski, O podążaniu za faktami, dokądkolwiek one prowadzą. Na marginesie głównego argumentu Richarda Dawkinsa.
 3. Denyse O’Leary, Pytanie do zwolenników teorii wieloświata: na czym, jeśli nie na danych empirycznych, ma się opierać nauka?
 4. Evolution News, Pierwsze zwierzęta? Skamieliny niepasujące do ewolucji kambryjskiej, tłum. A. Wójcicki
 5. Andrzej Myc, Oporność bakterii na mutacje DNA.
 6. Marian Wnuk, Minimalny organizm żywy jako przykład złożoności nieredukowalnej?