Wybór tekstów

Przedstawiamy listy najciekawszych tekstów opublikowanych na stronie wp-projektu. Listy została sporządzona na podstawie głosowania odbywającego się na Facebooku Fundacji En Arche.

Wybór tekstów 1/2020

2. J. Wells, Przewrót w biologii, tłum R. Olender.
4. L. Laplane et al., Dlaczego nauka potrzebuje filozofii, tłum. K. Mogielnicka.
Wybór tekstów 2/2020
1. K. Jodkowski, O podążaniu za faktami, dokądkolwiek one prowadzą. Na marginesie głównego argumentu Richarda Dawkinsa.
2. P. Kublicki, Zagadka pochodzenia informacji biologicznej.
3. B. Bagrowski, Co ma wspólnego geocentryzm i neodarwinizm? – czyli o rozpaczliwym budowaniu twierdzy.
4. W.A. Dembski, Odejście od naturalizmu darwinowskiego: recenzja książki „Umysł i kosmos” Thomasa Nagela, tłum. D.J. Skotarek
5. D.J. Skotarek, „Zmiana w myśleniu” – historia Barbary McClintock.
6. G. Sewell, Sześć najważniejszych świadectw na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. A. Nehring-Rupińska.