Refleksja w rocznicę procesu w DoverCzas czytania: 5 min

Michael Egnor

2021-12-22
Refleksja w rocznicę procesu w Dover<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">5</span> min </span>

Jak Casey Luskin i Sarah Chaffee przypominają nam w serii postów na stronie „Evolution News & Science Today”, 20 grudnia 2015 roku minęło dziesięć lat, od kiedy przeciwnikom wolności badań udało się zaciągnąć radę szkolną pewnego pensylwańskiego okręgu szkolnego do sądu federalnego, aby zabronić informowania uczniów o tym, że teoria inteligentnego projektu stanowi alternatywę dla darwinowskiej teorii ewolucji. Iskrą zapalną do wszczęcia procesu – który kosztował rodziny z Dover w Pensylwanii ponad milion dolarów zadośćuczynienia – stał się jeden akapit, który miał być odczytywany uczniom na lekcjach biologii:

W świetle Standardów Nauczania w Pensylwanii uczniowie muszą zapoznać się z darwinowską teorią ewolucji, a następnie napisać standaryzowany test, w którym pojawiają się także pytania z zakresu teorii ewolucji. Ponieważ teoria Darwina jest teorią, nadal podlega więc testowaniu w świetle nowych danych empirycznych. Teoria nie jest faktem. Ma luki tam, gdzie nie potwierdzają jej dane empiryczne. Teorię definiuje się jako dobrze przetestowane wyjaśnienie, które unifikuje szeroki zakres obserwacji. Teoria inteligentnego projektu stanowi wyjaśnienie pochodzenia życia, które różni się od teorii Darwina. Uczniowie mają dostęp do materiału źródłowego – podręcznika Of Pandas and People [O pandach i ludziach] – w razie, gdyby chcieli bliżej zapoznać się z twierdzeniami teorii inteligentnego projektu. W przypadku każdej teorii należy zachęcać uczniów do zachowania otwartości umysłu. Szkoła pozostawia dyskusje nad pochodzeniem życia w gestii poszczególnych uczniów i ich rodzin. Jak w każdym okręgu szkolnym kierującym się Standardami Nauczania, lekcje mają na celu przygotowanie uczniów do zaliczenia standaryzowanych testów.

Sędzia orzekł, że taka krytyka teorii Darwina jest niezgodna z Konstytucją i nakazał nauczycielom i dyrektorom, aby nie dyskredytowali teorii Darwina podczas lekcji1. Strona powodów i ich adwokaci zażądali 2 milionów dolarów zadośćuczynienia od rodzin należących do okręgu szkolnego Dover. Ostatecznie, kiedy nowa rada szkolna obiecała zachować milczenie, stanęło na 1 000 011 dolarach.

Darwinistów cieszy taka praktyka zastraszania. Zastępca dyrektora prawnego organizacji Americans United for Separation of Church and State tak wypowiedział się na temat tego, że rodzice uczniów z Dover musieli zapłacić milion dolarów: „Każda rada szkolna myśląca o zrobieniu tego, co rada szkolna w Dover, musi liczyć się z otrzymaniem rachunku w wysokości 2 milionów dolarów”. Stwierdził ponadto: „Myślę, że podatnikom trzeba by bardzo mocno tłumaczyć się z tego, że zmarnowano 2 miliony dolarów na rozprawę sądową, do której w ogóle nie powinno dojść”2.

Co wydarzyło się w Dover w ciągu kolejnych dziesięciu lat? W szkołach nie ma możliwości przedstawiania alternatyw dla darwinowskiej teorii ewolucji, które nie zostały zaaprobowane przez sąd federalny. Złamanie zakazu sądowego jest przestępstwem federalnym (U.S. Code Title 18, Part 1, Chapter 21, section 401). Rozsądnie będzie, kiedy nauczyciele i uczniowie powstrzymają się w szkole od ujawniania swoich niedarwinowskich poglądów.

Jednak poza szkołami w Dover badania naukowe przeżywają rozkwit3. Decyzja, która zapadła w procesie w Dover, nie zatrzymała debaty. Rozpaliła płomień. Programy badawcze teorii inteligentnego projektu mają się dobrze4, na temat teorii ID organizuje się wiele konferencji, publikowane są przychylne jej książki, a darwiniści stają w obliczu coraz większego napływu argumentów krytycznych zarówno ze strony osób reprezentujących tę samą dyscyplinę naukową5, jak i ze strony uczonych reprezentujących inne dyscypliny6, podważających adekwatność7 darwinizmu jako wyjaśnienia życia, a nawet kwestionujących spójność8 teorii „doboru naturalnego”. Legislatury stanowe proponują i przyjmują prawa wolności akademickiej9. Dzień Darwina stał się obecnie Dniem Wolności Akademickiej.

Sale sądowe nie są właściwym miejscem do rozstrzygania sporów akademickich, a w przeszłości decyzje sądu okazywały się w wielkiej mierze nieistotne lub nawet sprzeczne z późniejszymi rozstrzygnięciami debat naukowych. Sokrates, Miguel Servet, Galileusz i krytycy Trofima Łysenki przegrali przecież w sądzie.

Chociaż polityka rady szkolnej Dover dotycząca teorii inteligentnego projektu nie była popierana przez ruch inteligentnego projektu, to instynktowna i gwałtowna reakcja darwinistów na postawę rady stanowi manifestację siły teorii inteligentnego projektu. Proces w Dover świadczy o tym, że społeczność darwinistów nie potrafi obronić darwinizmu, nawet jeśli rzecz dotyczy krótkiego akapitu, który miał być odczytywany dzieciom w szkołach. Oznacza to, że w obronie ortodoksji darwiniści muszą polegać na sądach, nie na nauce, i że jedyną bezpieczną obroną teorii Darwina jest uciszanie ludzi. Proces w Dover świadczy o tym, że społeczność darwinistów musi bronić darwinizmu w otwartym sądzie, ponieważ nie jest w stanie go bronić w otwartej debacie.

W procesie w Dover darwiniści odkryli karty i pokazali swoją desperację. Dziesięć lat później nasza odpowiedź wciąż jest taka sama: „A jednak to projekt”10.

Michael Egnor

Oryginał: A Reflection on the Dover Anniversary, „Evolution News & Science Today” 2015, December 15 [dostęp 22 XII 2021].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Ostatnia aktualizacja strony: 22.12.2021

 

Przypisy

 1. Por. D. Klinghoffer, It’s God or Darwin: Competing Designs, „National Review” 2005, December 21 [dostęp 11 XII 2021].
 2. “Intelligent Design” Costs Dover Over $1,000,000, „National Center for Science Education” 2006, February 24 [dostęp 11 XII 2021] (przyp. tłum.).
 3. Por. C. Luskin, Intelligent Design in Resurgence Just Ten Years After Damning Dover Decision, „CNS News” 2015, October 6 [dostęp 11 XII 2021].
 4. Por. Peer-Reviewed Articles Supporting Intelligent Design, „Discovery Institute” [dostęp 11 XII 2021].
 5. Por. S. Mazur, The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry, North Atlantic Books, Berkeley 2010.
 6. Por. D. Klinghoffer, John West on Atheist Philosopher Thomas Nagel’s “Simple but Profound Objection to Darwinism”, „Evolution News & Science Today” 2015, February 11 [dostęp 11 XII 2021].
 7. Por. The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) [dostęp 11 XII 2021].
 8. Por. J. Fodor, M. Piattelli-Palmarini, Błąd Darwina, tłum. M. Gokieli, „Myśleć”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 9. Por. Tennessee Enacts Academic Freedom Law Protecting Teachers Who Present Both Sides of Evolution Debate, „Discovery Institute” 2012, April 10 [dostęp 11 XII 2021].
 10. Autor parafrazuje tutaj słowa Galileusza, które rzekomo wypowiedział szeptem, gdy sąd inkwizycji zmusił go do odwołania swojego heliocentrycznego poglądu o okrążaniu Słońca przez Ziemię: „A jednak się kręci” (przyp. tłum.).

Literatura:

 1. Fodor J., Piattelli-Palmarini M., Błąd Darwina, tłum. M. Gokieli, „Myśleć”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 2. “Intelligent Design” Costs Dover Over $1,000,000, „National Center for Science Education” 2006, February 24 [dostęp 11 XII 2021].
 3. Kenyon D.H., Davis P.W., Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins, 2nd ed., Haughton Publishing Company, Dallas 1993.
 4. Klinghoffer D., It’s God or Darwin: Competing Designs, „National Review” 2005, December 21 [dostęp 11 XII 2021].
 5. Klinghoffer D., John West on Atheist Philosopher Thomas Nagel’s “Simple but Profound Objection to Darwinism”, „Evolution News & Science Today” 2015, February 11 [dostęp 11 XII 2021].
 6. Luskin C., Intelligent Design in Resurgence Just Ten Years After Damning Dover Decision, „CNS News” 2015, October 6 [dostęp 11 XII 2021].
 7. Mazur S., The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry, North Atlantic Books, Berkeley 2010.
 8. Peer-Reviewed Articles Supporting Intelligent Design, „Discovery Institute” [dostęp 11 XII 2021].
 9. Tennessee Enacts Academic Freedom Law Protecting Teachers Who Present Both Sides of Evolution Debate, „Discovery Institute” 2012, April 10 [dostęp 11 XII 2021].
 10. The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) [dostęp 11 XII 2021].

Dodaj komentarzNajnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi