Czy najnowsze badania neurogenetyczne nad „śmieciowym DNA” rzeczywiście odpowiadają na pytanie, co odróżnia ludzi od zwierząt?Czas czytania: 10 min

Bartosz Bagrowski

2021-11-07
Czy najnowsze badania neurogenetyczne nad „śmieciowym DNA” rzeczywiście odpowiadają na pytanie, co odróżnia ludzi od zwierząt?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">10</span> min </span>

Wieści ze świata nauki to cykl tekstów skupiających się na najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych z różnorodnych dziedzin. W tekstach tych omawiane są bieżące artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także ich znaczenie dla stanu współczesnej wiedzy. Powszechnie znana jest sentencja autorstwa Newtona, zgodnie z którą to, „co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Celem tekstów publikowanych w tym dziale jest przybliżenie czytelnikom właśnie tych kropelek.

 

 

Choć w życiu codziennym zasadniczo nie mamy problemu z odróżnieniem człowieka i zwierzęcia, to jednak zidentyfikowanie cech charakterystycznych wyłącznie dla człowieka jest już nieco bardziej problematyczne1. Różnic tych badacze poszukują na wielu poziomach. Co ciekawe, zwierzęta często zaskakują swoim podobieństwem do człowieka, np. pod względem możliwości intelektualnych2. Należy również wspomnieć, że u większości gatunków ssaków w parze z wielkością i masą ciała idą także współczynniki neuroanatomiczne, szczególnie bezwzględna wielkość mózgowia – słoń czy płetwal błękitny są bowiem nie tylko większe od człowieka, ale posiadają także większe mózgi niż ludzie. Jednak jeśli wziąć pod uwagę wielkość względną mózgowia, czyli w odniesieniu do wielkości ciała, to okazuje się, że u ssaków ogromnych rozmiarów mózg stanowi zdecydowanie mniejszy odsetek masy i wielkości całego ciała niż u człowieka. Wskaźnik relatywnej wielkości mózgowia może być jednak zgubny, ponieważ np. u niektórych gryzoni wielkość mózgu stanowi większy procent masy ciała niż u człowieka. Warto jednak zwrócić uwagę, że wielkość mózgu, zarówno bezwzględna, jak i względna, wcale nie musi wpływać u danego gatunku na stopień inteligencji3. Podobnie zresztą rzecz się ma w przypadku szybkości przewodzenia impulsów nerwowych, bowiem aksony krewetek z rodzaju Marsupenaeus przewodzą potencjał czynnościowy z prędkością 90–200 m/s, podczas gdy najwyższe prędkości przewodzenia impulsów nerwowych w aksonach kręgowców mieszczą się w zakresie 100–120 m/s, mimo że to kręgowce wykazują się wyższą inteligencją4. Jeśli bowiem chodzi o zdolności poznawcze, znacznie większą rolę odgrywa stosunek liczby neuronów w korze mózgowej do masy mózgu oraz możliwość przejmowania przez wyższe ośrodki nerwowe funkcji ośrodków niższych5. Skoro więc mierniki neuroanatomiczne oraz neurofizjologiczne u człowieka nie różnią się znacząco od tych zwierzęcych, warto zastanowić się nad innymi czynnikami powiązanymi z funkcjonowaniem układu nerwowego, które mogą nas odróżniać od zwierząt.

 

Funkcje poznawcze, procesy psychiczne oraz zjawiska społeczne

W dyskursie na temat wyższości intelektu ludzkiego nad zwierzęcym na przestrzeni czasu pojawiło się wiele argumentów, takich jak korzystanie z narzędzi, wykształcenie komunikacji, poczucie humoru czy samoświadomość. Okazuje się jednak, że zdolność posługiwania się narzędziami posiadają także ośmiornice, jednymi z najbardziej zaradnych komunikacyjnie gatunków są pszczoły, a poczuciem humoru wykazują się m.in. konie6. Co ciekawe, również samoświadomość to cecha, która nie jest charakterystyczna tylko dla człowieka, ale wykazują się nią także psy, niektóre małpy człekokształtne czy delfiny7. Podobnie wykształcenie języka w porozumiewaniu się jest postrzegane jako typowo ludzkie osiągnięcie, jednak również u zwierząt można odnaleźć wzorce komunikacji na wzór języka8. Należy też zauważyć, że liczne gatunki zwierząt wykazują się niesamowitym sprytem i przebiegłością, a także poczuciem estetyki9. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Tadeusza Kalety:

Niełatwo też określić różnice między człowiekiem a zwierzętami na bazie neurobiologii, a zwłaszcza tego, co wiadomo o procesach kognitywnych w świecie zwierzęcym. W trakcie badań okazało się bowiem, że niektóre obdarzone maleńkimi mózgami owady mają zaskakująco duże zdolności do uczenia się i złożonej orientacji (Wynne i Udell 2013)10. To samo dotyczy kręgowców, na przykład niektórych ptaków i gryzoni. Mózg najwyraźniej nie zawsze może służyć jako wskaźnik ewolucyjnego rozwoju i możliwości zwierząt w rozwiązywaniu zadań, przed którymi stawia je środowisko11.

Oprócz funkcji poznawczych oraz innych procesów psychicznych warto także zwrócić uwagę na uwarunkowania społeczne, w szczególności interakcje międzyosobnicze, kształtowanie sieci społecznych, budowanie hierarchii czy utrzymywanie bliskich relacji. Okazuje się bowiem, że wśród wiewiórek cenione są cechy związane z konstruowaniem sieci międzyosobniczych, w społecznościach homarów można zaobserwować budowanie hierarchii społecznej, zaś u szympansów zauważalne są rytuały służące wzmacnianiu relacji pomiędzy osobnikami12. Wszystkie wymienione przykłady pokazują, że nie tylko w warstwie psychologicznej, ale również w społecznej zwierzęta posiadają cechy podobne do ludzkich. Różnic warto więc poszukać na poziomie genetycznym.

 

Co mówią genetyka i biologia molekularna?

Na samym początku należy zaznaczyć, że człowiek nie przoduje wśród organizmów żywych również pod względem wielkości genomu, bowiem ludzi wyprzedzają w tym względzie niektóre rośliny oraz takie zwierzęta jak np. aksolotl meksykański13. Wielkość genomu to jednak nie wszystko, ponieważ znacznie bardziej istotna jest jego zawartość, która odróżnia genom ludzki od zwierzęcego. Według niektórych obliczeń okazuje się bowiem, że ludzi z szympansami łączy aż 98,8% genomu, z myszami 97,5%, a 50% z bananami14.

Warto jednak przyjrzeć się wspomnianym różnicom i podobieństwom raz jeszcze, ponieważ wszystko zależy od punktu widzenia oraz założonych kryteriów.

 

Inna perspektywa

Choć mózg człowieka nie jest największy ani najszybszy (pod względem prędkości przewodzenia impulsów), jak również w kontekście funkcjonalnym posiada wiele cech wspólnych ze zwierzętami, to jednak pod względem złożoności oraz liczby neuronów w korze nowej, a przez to możliwości obliczeniowych i kontroli reakcji, ludzki mózg nie ma sobie równych w świecie przyrody15. Badacze podkreślają, że u niektórych zwierząt występują pewne elementy samoświadomości, niemniej świadome życie, zdolność autorefleksji, wykształcenie jaźni czy przeżycia duchowe, to właściwości charakterystyczne wyłącznie dla człowieka16. (Należy tu rzecz jasna pamiętać, że tego rodzaju kryteria są problematyczne i wiele zależy od przyjętych definicji.). Jeśli zaś chodzi o genetykę, to warto nadmienić, że niektóre badania wskazuję, że z szympansem łączy nas około 84% genomu, a nie prawie 99%, co sprawia ogromną różnicę w postrzeganiu różnic pomiędzy człowiekiem a zwierzętami17, szczególnie że szympans to z ewolucyjnego punktu widzenia nasz najbliższy krewny. Skoro więc z najbliższym krewnym dzieli nas aż 16% genomu, to znacznie więcej dzielić nas będzie z innymi zwierzętami.

Jedno z najnowszych badań, które ukazało się na łamach „Cell Stem Cell”, jest szczegółowo omówione na portalu „Neuroscience News”. Autorzy tego omówienia już w tytule stwierdzają: What Makes Us Human? The Answer May Be Found in Overlooked DNA [Co czyni nas ludźmi? Odpowiedź można znaleźć w dotychczas niezbadanym DNA]18, a w samym tekście skupiają się na omówieniu uwarunkowań genetycznych różnicowania się komórek macierzystych w procesie tworzenia się mózgowia u człowieka oraz u szympansa. Kwestionują informację, że ludzi i szympansy dzieli jedynie 2% genomu, ponieważ zauważają, że kluczowe z neurobiologicznego punktu widzenia różnice znajdują się w pozostałych 98% genomu. Zwracają przy tym szczególną uwagę na ważną rolę tzw. „śmieciowego DNA”, o którym coraz częściej się wspomina jako o niedocenionej części genomu19.

Zaprezentowane badanie jest ważne nie tylko w kontekście zrozumienia różnic w funkcjonowaniu mózgów człowieka i szympansa, ale również skłania do dalszych badań w obszarze genetyki i biologii molekularnej.

Znany francuski malarz Paul Gauguin pyta na jednym ze swoich słynnych obrazów „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. I chociaż badania nad genomem człowieka nie są w stanie dostarczyć nam odpowiedzi na ostatnie pytanie, to mogą rzucić więcej światła na dwie pierwszy kwestie.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Ikonka cyklu: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 07.11.2021

 

Przypisy

 1. Por. W. Dyk, Między zoologiczną koncepcją człowieka a antropologiczną wizją zwierzęcia, „Studia Philosophiae Christianae” 2002, t. 38, nr 2, s. 126–138 [dostęp 06 XI 2021]; A. Śmist, Co odróżnia człowieka od zwierząt?, „Filozofuj!” 2016 [dostęp 06 XI 2021].
 2. Por. L. Tomala, „Księga ludzi” – czy jesteśmy lepsi od zwierząt?, „Nauka w Polsce” 2019 [dostęp 06 XI 2021].
 3. Por. Duży mózg mimochodem, „Nauka w Polsce” 2012 [dostęp 06 XI 2021].
 4. Por. D. Hartline, What is Myelin?, „Neuron Glia Biology” 2008, Vol. 4, No. 2, s. 153–163 [dostęp 06 XI 2021].
 5. Por. A.M.M. Sousa et al., Evolution of the Human Nervous System Function, Structure, and Development, „Cell” 2017, Vol. 170, No. 2, s. 226–247 [dostęp 06 XI 2021].
 6. Por. L. Hendry, Octopuses Keep Surprising Us – Here Are Eight Examples How, „Natural History Museum” [dostęp 06 XI 2021]; A.G. Dyer et al., Einstein, von Frisch and the Honeybee: A Historical Letter Comes to Light, „Journal of Comparative Physiology A” 2021, Vol. 207, s. 449–456 [dostęp 06 XI 2021]; Koń też może się uśmiać, „Nauka w Polsce” 2014 [dostęp 06 XI 2021].
 7. Por. P. Wronarowicz, Zwierzęca świadomość ciała – czyją własnością jest ciało zwierzęcia?, „Diametros” 2013, nr 36, s. 147–465 [dostęp 06 XI 2021]; Psy mają świadomość! Zresztą nie tylko one wśród zwierząt, „National Geographic Polska” 2015 [dostęp 06 XI 2021].
 8. Por. B. Rode, Czy zwierzęta mają język?, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2017, nr 3, s. 129–142 [dostęp 06 XI 2021].
 9. Por. C. Brooke, 10 of the Sceakiest, Most Conniving Animals in the World, „Featured Creature” 2015 [dostęp 06 XI 2021]; B. Bagrowski, Ewolucja zmysłu estetycznego, „W Poszukiwaniu Projektu” 17.06.2020 [dostęp 06 XI 2021].
 10. Autor przytacza w tym miejscu: C. Wynne, M. Udell, Animal Cognition. Evolution, Behavior & Cognition, Basingstoke 2013, s. 157.
 11. T. Kaleta, Antrozoologia albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, R. 24, t. 2, nr 94, s. 51–63 [dostęp 06 XI 2021].
 12. Por. B. Bagrowski, Czy zwierzęta mogą zachowywać się jak ludzie? – czyli o życiu społecznym oraz typach osobowości u wiewiórek, „W Poszukiwaniu Projektu” 10.10.2021 [dostęp 06 XI 2021]; J.B. Peterson, 12 Życiowych zasad. Antidotum na chaos, tłum. K. Zuber, Wrocław 2018, s. 37–66; R. Dunbar, Pchły, plotki a ewolucja języka. Dlaczego człowiek zaczął mówić?, tłum. T. Pańkowski, Kraków 2017, s. 6–27.
 13. Por. M. Chorąży, Gen strukturalny – ewolucja pojęcia i dylematy, „Nowotwory – Journal of Oncology” 2011, Vol. 61, No. 6, s. 571–580 [dostęp 06 XI 2021]; Ciekawostki genomowe: Rekordziści genomowi, „MNM Diagnostics” [dostęp 06 XI 2021].
 14. Por. Sekwencjonowanie genetyczne wskazuje, że ludzie i szympansy „są tak bliscy, a jednak tak dalecy”, „CORDIS – Wyniki badań wspieranych przez UE” 2005 [dostęp 06 XI 2021]; E.J. Grzeszkowiak, Czym są PPN-y? Babcie i banany, „Genealogia genetyczna” 2015 [dostęp 06 XI 2021].
 15. Por. C.C. Sherwood, A. Gómez–Robles, Brain Plasticity and Human Evolution, „Annual Review of Anthropology” 2017, Vol. 46, s. 399–419.
 16. Por. T. Nagel, Umysł a kosmos, tłum. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 2016, t. 64, nr 3, s. 143–146 [dostęp 06 XI 2021]; P. Bałdys, Wedanta o życiu i świadomości w ujęciu Bhakti Niskamy Shanty, „W Poszukiwaniu Projektu” 14.05.2021 [dostęp 06 XI 2021].
 17. Por. P. Kublicki, Podobieństwo genomów człowieka i szympansa, „W Poszukiwaniu Projektu” 21.05.2020 [dostęp 06 XI 2021].
 18. Por. P.A. Johansson et al., A Cis-Acting Structural Variation at the ZNF558 Locus Controls A Gene Regulatory Network In Human Brain Development, „Cell Stem Cell” 2021, DOI: 10.1016/j.stem.2021.09.008 [dostęp 06 XI 2021]; L. Billing, What Makes Us Human? The Answer May Be Found in Overlooked DNA, „Neuroscience News” 2021 [dostęp 06 XI 2021].
 19. Por. Evolution News, Czy geny mogą powstać z niczego?, tłum. B. Bagrowski, „W Poszukiwaniu Projektu” 19.06.2020 [dostęp 06 XI 2021].

Literatura:

 1. Bagrowski B., Czy zwierzęta mogą zachowywać się jak ludzie? – czyli o życiu społecznym oraz typach osobowości u wiewiórek, „W Poszukiwaniu Projektu” 10.10.2021 [dostęp 06 XI 2021].
 2. Bagrowski B., Ewolucja zmysłu estetycznego, „W Poszukiwaniu Projektu” 17.06.2020 [dostęp 06 XI 2021].
 3. Bałdys P., Wedanta o życiu i świadomości w ujęciu Bhakti Niskamy Shanty, „W Poszukiwaniu Projektu” 14.05.2021 [dostęp 06 XI 2021].
 4. Billing L., What Makes Us Human? The Answer May Be Found in Overlooked DNA, „Neuroscience News” 2021 [dostęp 06 XI 2021].
 5. Brooke C., 10 of the Sceakiest, Most Conniving Animals in the World, „Featured Creature” 2015 [dostęp 06 XI 2021].
 6. Chorąży M., Gen strukturalny – ewolucja pojęcia i dylematy, „Nowotwory – Journal of Oncology” 2011, Vol. 61, No. 6, s. 571–580 [dostęp 06 XI 2021].
 7. Ciekawostki genomowe: Rekordziści genomowi, „MNM Diagnostics” [dostęp 06 XI 2021].
 8. Dunbar R., Pchły, plotki a ewolucja języka. Dlaczego człowiek zaczął mówić?, tłum. T. Pańkowski, Kraków 2017.
 9. Duży mózg mimochodem, „Nauka w Polsce” 2012 [dostęp 06 XI 2021].
 10. Dyer A.G. et al., Einstein, von Frisch and the Honeybee: A Historical Letter Comes to Light, „Journal of Comparative Physiology A” 2021, Vol. 207, s. 449–456 [dostęp 06 XI 2021].
 11. Dyk W., Między zoologiczną koncepcją człowieka a antropologiczną wizją zwierzęcia, „Studia Philosophiae Christianae” 2002, t. 38, nr 2, s. 126–138 [dostęp 06 XI 2021].
 12. Evolution News, Czy geny mogą powstać z niczego?, tłum. B. Bagrowski, „W Poszukiwaniu Projektu” 19.06.2020 [dostęp 06 XI 2021].
 13. Grzeszkowiak E.J., Czym są PPN-y? Babcie i banany, „Genealogia genetyczna” 2015 [dostęp 06 XI 2021].
 14. Hartline D., What is Myelin?, „Neuron Glia Biology” 2008, Vol. 4, No. 2, s. 153–163 [dostęp 06 XI 2021].
 15. Hendry L., Octopuses Keep Surprising Us – Here Are Eight Examples How, „Natural History Museum” [dostęp 06 XI 2021].
 16. Johansson P.A. et al., A Cis-Acting Structural Variation at the ZNF558 Locus Controls A Gene Regulatory Network In Human Brain Development, „Cell Stem Cell” 2021, DOI: 10.1016/j.stem.2021.09.008 [dostęp 06 XI 2021].
 17. Kaleta T., Antrozoologia albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, R. 24, t. 2, nr 94, s. 51–63 [dostęp 06 XI 2021].
 18. Koń też może się uśmiać, „Nauka w Polsce” 2014 [dostęp 06 XI 2021].
 19. Kublicki P., Podobieństwo genomów człowieka i szympansa, „W Poszukiwaniu Projektu” 21.05.2020 [dostęp 06 XI 2021].
 20. Nagel T., Umysł a kosmos, tłum. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 2016, t. 64, nr 3, s. 143–146 [dostęp 06 XI 2021].
 21. Peterson J.B., 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos, tłum. K. Zuber, Wrocław 2018.
 22. Psy mają świadomość! Zresztą nie tylko one wśród zwierząt, „National Geographic Polska” 2015 [dostęp 06 XI 2021].
 23. Rode B., Czy zwierzęta mają język?, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2017, nr 3, s. 129–142 [dostęp 06 XI 2021].
 24. Sekwencjonowanie genetyczne wskazuje, że ludzie i szympansy „są tak bliscy, a jednak tak dalecy”, „CORDIS – Wyniki badań wspieranych przez UE” 2005 [dostęp 06 XI 2021].
 25. Sherwood C.C., Gómez–Robles A., Brain Plasticity and Human Evolution, „Annual Review of Anthropology” 2017, Vol. 46, s. 399–419.
 26. Sousa A.M.M. et al., Evolution of the Human Nervous System Function, Structure, and Development, „Cell” 2017, Vol. 170, No. 2, s. 226–247 [dostęp 06 XI 2021].
 27. Śmist A., Co odróżnia człowieka od zwierząt?, „Filozofuj!” 2016 [dostęp 06 XI 2021].
 28. Tomala L., „Księga ludzi” – czy jesteśmy lepsi od zwierząt?, „Nauka w Polsce” 2019 [dostęp 06 XI 2021].
 29. Wronarowicz P., Zwierzęca świadomość ciała – czyją własnością jest ciało zwierzęcia?, „Diametros” 2013, nr 36, s. 147–465 [dostęp 06 XI 2021].
 30. Wynne C., Udell M., Animal Cognition. Evolution, Behavior & Cognition, Basingstoke 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi