Świadectwa na rzecz teorii inteligentnego projektu – w biochemii i innych dyscyplinachCzas czytania: 5 min

Casey Luskin

2022-11-23
Świadectwa na rzecz teorii inteligentnego projektu – w biochemii i innych dyscyplinach<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">5</span> min </span>

Od redakcji Evolution News: mamy przyjemność zaprezentować kolejną serię artykułów. Tym razem autorem jest geolog Casey Luskin, a seria dotyczy pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu. Ten artykuł stanowi zmodyfikowaną część rozdziału opublikowanego w nowej książce The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos [Wyczerpujący przewodnik po nauce i wierze. Rozważania dotyczące podstawowych pytań o życie i kosmos] i ukazuje się jako trzeci w serii.

 

 

Posłużmy się teraz tą podstawową metodą (której opis zawarłem w poprzednim tekście1) w celu zbadania pozytywnych świadectw na rzecz projektu w pięciu dyscyplinach: (1) biochemii, (2) paleontologii, (3) systematyce (badającej powiązania między organizmami), (4) genetyce i (5) fizyce. W każdym przykładzie punktem wyjścia będą obserwacje dotyczące sposobu działania istot inteligentnych oparte na wynikach wcześniejszych badań teoretyków projektu. Następnie zostanie sformułowana testowalna hipoteza (testowalne przewidywanie), będzie dokonana interpretacja danych (wyników eksperymentów), a na koniec zostanie wyprowadzony wniosek.

 

Pozytywna argumentacja na rzecz projektu w biochemii

Obserwacja (na podstawie wcześniejszych badań): istoty inteligentne myślą, mając na uwadze określony cel, co pozwala im rozwiązywać złożone problemy za sprawą układania licznych części lub symboli w skomplikowane wzorce, które umożliwiają pełnienie specyficznych funkcji – innymi słowy, istoty inteligentne tworzą wysokie stopnie złożonej wyspecyfikowanej informacji (CSI – complex specified information):

 • „Proces inteligentny to proces nakierowany na cel, a istota inteligentna potrafi myśleć w sposób cechujący się wolnością, przezornością i intencjonalnością, mając na uwadze realizację określonego celu”2.
 • „Wielokrotnie doświadczaliśmy, jak racjonalne, świadome istoty – zwłaszcza my sami – tworzą lub powodują wzrosty złożonej wyspecyfikowanej informacji zarówno w formie specyficznych dla określonych sekwencji linijek kodu, jak i w formie hierarchicznie zorganizowanych układów części. […] Nasza oparta na doświadczeniu wiedza o przepływie informacji potwierdza, że układy cechujące się dużymi ilościami wyspecyfikowanej złożoności (w szczególności kody i języki) zawsze wywodzą się z inteligentnego źródła – z umysłu lub osobowego bytu sprawczego”3.
 • „W powstaniu wszystkich układów nieredukowalnie złożonych, których przyczynę znamy z doświadczenia lub obserwacji, odegrały rolę inteligentny projekt lub inżynieria”4.

Hipoteza (przewidywanie): w świecie organizmów żywych odkryjemy precyzyjnie dostrojone, cechujące się wysokim stopniem CSI struktury, w tym układy nieredukowalnie złożone, których funkcjonalność wymaga udziału wielu składników.

Eksperyment (dane): struktury przyrodnicze składają się z wielu części ułożonych w skomplikowane wzorce, które umożliwiają pełnienie specyficznych funkcji (cechują się na przykład wysokim stopniem CSI). Są to między innymi językopodobne kody w naszym DNA, nieredukowalnie złożone maszyny molekularne, takie jak wić bakteryjna5, oraz wysoce wyspecyfikowane sekwencje białek. Testy dotyczące wrażliwości na mutacje wykazały, że sekwencje aminokwasów wielu funkcjonalnych białek muszą być bardzo złożone oraz wyspecyfikowane, aby mogły pełnić jakiekolwiek funkcje6.

Wniosek: odkrywamy układy nieredukowalnie złożone i cechujące się wysokim stopniem CSI, a więc mamy podstawę do uznania, że są one rezultatem projektu.

Casey Luskin

Oryginał: Investigating the Evidence for Intelligent Design — in Biochemistry and Other Fields, „Evolution News & Science Today” 2022, April 28 [dostęp 23 XI 2022].

 

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 23.11.2022

Przypisy

 1. Por. C. Luskin, Zarys pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. D. Sagan, „W Poszukiwaniu Projektu” 2022, 18 listopada [dostęp 21 XI 2022].
 2. G. Kemper, H. Kemper, C. Luskin, Discovering Intelligent Design: A Journey into the Scientific Evidence, Discovery Institute Press, Seattle 2013, s. 199.
 3. S.C. Meyer, The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories, „Proceedings of the Biological Society of Washington” 2004, Vol. 117, No. 2, s. 232–233 [213–239] [dostęp 3 V 2022].
 4. S.A. Minnich, S.C. Meyer, Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria, w: Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, eds. M.W. Collins, C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2004, s. 302 [295–304] [dostęp 3 V 2022].
 5. Por. W.A. Dembski, Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja, tłum. Z. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 307–388 [dostęp 3 V 2022]; M.J. Behe, Czarnka skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2020, s. 67–90 [dostęp 3 V 2022]; S.A. Minnich, S.C. Meyer, Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria; A.C. McIntosh, Information and Entropy – Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 4, s. 351–385 [dostęp 3 V 2022]; A.C. McIntosh, Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 2, s. 154–169 [dostęp 3 V 2022].
 6. Por. D.D. Axe, Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, „Journal of Molecular Biology” 2000, Vol. 301, No. 3, s. 585–595 [dostęp 3 V 2022]; D.D. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, „Journal of Molecular Biology” 2004, Vol. 341, No. 5, s. 1295–1315; A.K. Gauger, S. Ebnet, P.F. Fahey et al., Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness, „BIO-Complexity” 2010, No. 2, s. 1–9 [dostęp 3 V 2022]; K.K. Durston, D.K.Y. Chiu, D.L. Abel et al., Measuring the Functional Sequence Complexity of Proteins, „Theoretical Biology and Medical Modelling” 2007, Vol. 4, numer artykułu: 47 [dostęp 3 V 2022]; A.K. Gauger, D.D. Axe, The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 3 V 2022]; M.A. Reeves, A.K. Gauger, D.D. Axe, Enzyme Families-Shared Evolutionary History or Shared Design? A Study of the GABA-Aminotransferase Family, „BIO-Complexity” 2014, No. 4, s. 1–16 [dostęp 3 V 2022].

Literatura:

 1. Axe D.D., Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, „Journal of Molecular Biology” 2004, Vol. 341, No. 5, s. 1295–1315.
 2. Axe D.D., Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, „Journal of Molecular Biology” 2000, Vol. 301, No. 3, s. 585–595 [dostęp 3 V 2022].
 3. Behe M.J., Czarnka skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2020 [dostęp 3 V 2022].
 4. Dembski W.A., Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja, tłum. Z. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, https://enarche.pl/produkt/nic-za-darmo/ [dostęp 3 V 2022].
 5. Durston K.K., Chiu D.K.Y., Abel D.L. et al., Measuring the Functional Sequence Complexity of Proteins, „Theoretical Biology and Medical Modelling” 2007, Vol. 4, numer artykułu: 47 [dostęp 3 V 2022].
 6. Gauger A.K., Axe D.D., The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 3 V 2022].
 7. Gauger A.K., Ebnet S., Fahey P.F. et al., Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness, „BIO-Complexity” 2010, No. 2, s. 1–9 [dostęp 3 V 2022].
 8. Kemper G., Kemper H., Luskin C., Discovering Intelligent Design: A Journey into the Scientific Evidence, Discovery Institute Press, Seattle 2013.
 9. Luskin C., Zarys pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. D. Sagan, „W Poszukiwaniu Projektu” 2022, 18 listopada [dostęp 21 XI 2022].
 10. McIntosh A.C., Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 2, s. 154–169 [dostęp 3 V 2022].
 11. McIntosh A.C., Information and Entropy – Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 4, s. 351–385 [dostęp 3 V 2022].
 12. Meyer S.C., The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories, „Proceedings of the Biological Society of Washington” 2004, Vol. 117, No. 2, s. 213–239 [dostęp 3 V 2022].
 13. Minnich S.A., Meyer S.C., Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria, w: Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, eds. M.W. Collins, C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton s. 295–304 [dostęp 3 V 2022].
 14. Reeves M.A., Gauger A.K., Axe D.D., Enzyme Families-Shared Evolutionary History or Shared Design? A Study of the GABA-Aminotransferase Family, „BIO-Complexity” 2014, No. 4, s. 1–16 [dostęp 3 V 2022].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi