Podążając za świadectwami, dokądkolwiek prowadzą, czyli o wymianie zdań między Williamem Dembskim a Jamesem ShapiroCzas czytania: 3 min

Ann Gauger

2021-11-17
Podążając za świadectwami, dokądkolwiek prowadzą, czyli o wymianie zdań między Williamem Dembskim a Jamesem Shapiro<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">3</span> min </span>

James Shapiro, mikrobiolog z Uniwersytetu w Chicago, zarówno w odpowiedzi na artykuł Billa Dembskiego, jak i w swoich staraniach wyjaśnienia tego, co możemy dostrzec w istotach żywych, słusznie zauważa, że swego rodzaju inżynieria genetyczna miała/ma miejsce1. Zmiany są zbyt wyraźnie zorientowane na funkcjonalność i zachodzą zbyt szybko, aby mogły powstać wskutek działania procesów neodarwinowskich. Niemniej Shapiro chce ograniczyć inżynierię genetyczną do procesów czysto naturalnych. Jako możliwe źródła zmian wymienia naturalną inżynierię genetyczną, horyzontalny transfer genów, hybrydyzację międzygatunkową, duplikację genomu i symbiogenezę. Świadectwa na potwierdzenie większości z tych rodzajów procesów opierają się na podobieństwie: przede wszystkim sekwencji DNA, ale także struktury czy formy.

Brakuje jednak potwierdzenia, że procesy te mogą w rzeczywistości wywołać potrzebne zmiany i że zmiany te mogą nastąpić bez inteligentnego kierownictwa. To, że dwie struktury są do siebie zbliżone, nie oznacza, że wywodzą się z tej samej linii rozwojowej. Podobieństwo nie stanowi dowodu na wspólne pochodzenie. Zamiast zakładać prawdziwość takiej linii rozwojowej, należałoby raczej wykazać, że linia ta rzeczywiście występuje i że dany mechanizm odpowiada za zachodzące zmiany.

Taki jest cel naszych badań ‒ ustalenie, jakiego rodzaju zmiany formy i funkcji są możliwe w systemach żywych2. Zaczęliśmy od białek, ponieważ są one podatne na eksperymenty. Jeśli naturalna inżynieria genetyczna nie może być realizowana na białkach, to nie jest możliwa nigdzie indziej.

Jak dotąd nasze badania wskazują na to, że rzeczywista innowacja, czyli modyfikacja funkcji na taką, która nie występowała wcześniej w danym białku, jest poza zasięgiem naturalnych procesów, nawet jeśli struktura wyjściowych białek jest bardzo podobna. Nie przyjmuje się tu żadnych nadprzyrodzonych założeń, a badania prowadzone są wyłącznie przez zastosowanie standardowej inżynierii genetycznej, która prowadzi do podobnych rezultatów, do jakich dochodzili inżynierowie białek za każdym razem, kiedy próbowali wygenerować nową funkcję dla znanego już modelu białka.

Zgadzam się, że czeka nas mnóstwo pracy, aby określić, jakiego rodzaju naturalne procesy ewolucyjne zachodzą w znanych nam organizmach żywych. Tym się właśnie zajmujemy. Ale jeśli dojdziemy do wniosku, że naturalne procesy prowadzą do nieznacznych rezultatów, to pytanie, skąd w ogóle wzięły się systemy żywe, staje się bardzo zasadne.

Pójdźmy krok dalej. Co jeśli znajdziemy liczne ślady projektu, czyli świadectwa wskazujące na zewnętrzne źródło informacji, która wymaga inteligentnego czynnika sprawczego? Na jakim etapie alternatywa inteligentnego projektu staje się akceptowalna dla szerszej społeczności uczonych?

Shapiro wierzy, że pewnego dnia nauka będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania. Ja uważam, że naukowcy już się nimi zajmują.

Ann Gauger

Oryginał: Following the Evidence Where It Leads: Observations on Dembski’s Exchange with Shapiro, „Evolution News & Science Today” 2012, January 16 [dostęp 17 XI 2021].

 

Przekład z języka angielskiego: Szymon Flis

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2021

Przypisy

  1. Por. W.A. Dembski, Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 września 2021  [dostęp 1 XI 2021]; J.A. Shapiro, „Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?” Odpowiedź Jamesa Shapiro, „W Poszukiwaniu Projektu”, 3 listopada 2021 [dostęp 4 XI 2021].
  2. A.K. Gauger, D.D. Axe, The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 1 XI 2021].

Literatura:

  1. Dembski W.A., Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 27 września 2021 [dostęp 1 XI 2021].
  2. Gauger A.K., Axe D.D., The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin Pathway, „BIO-Complexity” 2011, No. 1, s. 1–17 [dostęp 1 XI 2021].
  3. Shapiro J.A., „Czy James Shapiro jest teoretykiem projektu?” Odpowiedź Jamesa Shapiro, „W Poszukiwaniu Projektu”, 3 listopada 2021 [dostęp 4 XI 2021].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi