„Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i »żółwie do samego dołu«”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 119-152

Del Ratzsch

„Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i »żółwie do samego dołu«”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 119-152

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Natural Theology, Methodological Naturalism, and „Turtles All the Way Down”, „Faith and Philosophy” 2004, Vol. 21, No. 4, s. 436–455.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Teologia naturalna nie cieszyła się szczególnym poważaniem przez ostatnie 150 lat. Najnowsze ustalenia zarówno w dziedzinie nauki, jak i filozofii nauki zapewniają jednak pewne nowe możliwości i środki. W artykule analizuję pewne obszary i struktury, w ramach których objawić się może (w zasadzie) potencjał teologii naturalnej. Następnie argumentuję, że współczesna broń przeciwko próbom rzeczowego powiązania nauki i religii – naturalizm metodologiczny – nie tylko nie stanowi nienaruszalnej normy, nie wykluczając zatem możliwości uprawiania autentycznej teologii naturalnej, ale też może nieść niefortunne konsekwencje teologiczne.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 28.04.2020

Dodaj komentarz