„Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 371-413Czas czytania: 1 min

Gerd B. Müller

2020-02-25
„Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 371-413<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">1</span> min </span>

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Why an Extended Evolutionary Synthesis Is Necessary, „Interface Focus” 2017, Vol. 7, No. 5, s. 1-11.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Od czasu powstania ostatniej wielkiej unifikacji biologii ewolucyjnej – nowoczesnej syntezy, utworzonej w latach czterdziestych dwudziestego wieku – odnotowano znaczący rozwój nauk biologicznych. Ogromu nowej wiedzy o czynnikach odpowiedzialnych za zmianę ewolucyjną dostarczyły między innymi biologia molekularna i ewolucyjna biologia rozwoju, koncepcje uwzględniające rozwój ekologiczny, tworzenie nisz oraz wielość systemów dziedziczenia, rewolucja „-omik”, a także biologia systemowa. Część odkryć dokonanych w ramach tych koncepcji i dziedzin jest zgodna z teorią standardową, ale inne ustalenia wskazują na niespójne z nią cechy procesu ewolucji. Celem nowej, rozszerzonej syntezy teoretycznej, za którą opowiadają się niektórzy biologowie, jest zunifikowanie stosownych koncepcji formułowanych na gruncie nowych dziedzin badań z elementami teorii standardowej. Stworzona w ten sposób rama teoretyczna różni się od ujęcia standardowego swoją podstawową logiką i mocą predykcyjną. Podczas gdy teoretyczna warstwa nowoczesnej syntezy (wliczając w to również jej korekty) koncentruje się na genetycznej i adaptacyjnej zmienności w populacjach, rozszerzona rama pojęciowa kładzie nacisk na rolę procesów twórczych, interakcji ekologicznych i dynamiki systemowej w ewolucji złożoności organizmów, jak również na jej uwarunkowania społeczne i kulturowe. Przyczynowość jednopoziomową i jednostronną zastąpiono przyczynowością wielopoziomową i dwustronną. Rozszerzona rama pojęciowa przezwycięża między innymi ograniczenia tradycyjnego, genocentrycznego sposobu wyjaśniania i oferuje nowe spojrzenie na rolę doboru naturalnego w procesie ewolucji. Dzięki temu inspiruje badania w nowych obszarach biologii ewolucyjnej.

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 25.02.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi