Thomas Woodward

Thomas Woodward

Wykładowca historii nauki i teologii na Trinity College of Florida w New Port Richey i Dallas Theological Seminary. Jego dysertacja doktorska dotyczyła historii teorii inteligentnego projektu i kontrowersji związanych z darwinowską teorią ewolucji. Praca została opublikowana nakładem wydawnictwa Baker Books w roku 2003 jako Doubts about Darwin: A History of Intelligent Design [Problemy teorii Darwina. Historia teorii inteligentnego projektu]. Jest współzałożycielem strony Apologetics.org.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Thomas Woodward