Discovery Institute

Discovery Institute

Największa organizacja działająca na rzecz teorii inteligentnego projektu założona w roku 1990 przez Bruce’a Chapmana. Siedziba organizacji znajduje się Seattle w stanie Waszyngton, a jej członkami są uczeni z różnych dziedzin, którzy posiadają różne poglądy (nawet wewnątrz teorii inteligentnego projektu), ale dla których ogniwem spajającym jest krytyka naturalistycznego rozumienia współczesnej nauki. Teoria inteligentnego projektu jest rozwijana głównie w ramach działalności Center for Science and Culture (pierwotnie Center for the Renewal of Science and Culture), ośrodka należącego do Discovery Institute, który został założony w roku 1996 i którego dyrektorem jest Stephen C. Meyer. W ramach Discovery Institute prowadzone są inicjatywy z różnych dziedzin (ekonomii, technologii czy etyki).

Więcej o organizacji

 

Źródło zdjęcia: Discovery Institute