Casey Luskin

Casey Luskin

Casey Luskin jest adwokatem, posiadającym także stopnie licencjata i magistra w dziedzinie nauk o Ziemi, które uzyskał na University of California w San Diego. Jest współzałożycielem Intelligent Design and Evolution Awareness (IDEA) Center, niedochodowej organizacji pomagającej studentom w prowadzeniu badań nad  zagadnieniem ewolucji. W tym celu na uczelniach wyższych i w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych i zagranicą zakładane są tzw. “IDEA Clubs”, będące oddziałami IDEA Center. W latach 1997-2002 Luskin prowadził badania geologiczne z ramienia Scripps Institution for Oceanography. Liczne publikacje Luskina dostępne są w Internecie.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Casey Luskin