Wesley R. Elsberry

Wesley R. Elsberry

Wesley R. Elsberry ma doktorat w dziedzinie biologii morskiej, posiada także stopnie naukowe z zoologii i nauk komputerowych. Jest aktywnym uczestnikiem sporu ewolucjonizm-teoria inteligentnego projektu.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Wesley R. Elsberry