Robert C. O’Connor

Robert C. O'Connor

Robert C. O’Connor jest profesorem filozofii W Wheaton College. Przedmiotem jego zainteresowań jest relacja między nauką a przekonaniami religijnymi. Interesuje się również teorią inteligentnego projektu i uważa się za “przyjaznego krytyka” tej koncepcji.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Robert C. O’Connor