Douglas J. Futuyma

Douglas J. Futuyma

Douglas Futuyma, biolog ewolucyjny na Uniwersytecie Michigan, uzyskał licencjat w dziedzinie nauk ścisłych na Uniwersytecie Cornella, a stopień magistra i doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Michigan. Był przewodniczącym Society for the Study of Evolution i American Society of Naturalists. Futuyma prowadzi badania nad specjacją i ewolucją interakcji między gatunkami, zwłaszcza między owadami roślinożernymi a roślinami-żywicielami. Pisze on również na temat związku mikroewolucji z makroewolucją. Jest autorem podręczników do biologii ewolucyjnej. Promuje biologię ewolucyjną i zwalcza kreacjonizm.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Douglas J. Futuyma