O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2015, t. 12, s. 109-126Czas czytania: 2 min

Patrick Matthew

2020-07-31
O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2015, t. 12, s. 109-126<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">2</span> min </span>

Pobierz plik / download

 

Oryginał: On Naval Timber and Arboriculture; with Critical Notes on Authors who have Recently Treated the Subject of Planting, London — Edinburgh 1831, s. 106-108, 306-308, 364-369, 369-375, 381-388.

Przekład: Grzegorz Malec

 

Streszczenie:

Hodowcy od dawna wiedzą, że aby otrzymać pożądaną odmianę zwierząt czy roślin należy uważnie dobierać jednostki do rozrodu. To właśnie pod bacznym okiem człowieka został ukształtowany pies, koń, krowa, owca, ptactwo domowe, jak również jabłko, gruszka, śliwka, agrest, ziemniak czy groch, które różnicują się w niezliczone odmiany, różniąc się znacznie pod względem rozmiaru, koloru, smaku, stałości budowy, czasu wzrostu — zatem niemalże w każdej dostrzegalnej właściwości. W stanie natury również zachodzi podobny proces selekcji, na skutek której zachowana zostaje każda płodna istota najlepiej przystosowana do warunków bytowania właściwych dla jej rodzaju, co wydaje się zamierzone w celu ukształtowania fizycznych, psychicznych czy instynktownych zdolności dla jak najlepszego jej przystosowania i zapewnienia przetrwania. Ten naturalny proces selekcji utrzymuje siłę lwa, szybkość zająca i podstępność lisa. Przyrost naturalny w stanie natury, wraz ze wszystkimi modyfikacjami organizmów, wykracza daleko poza potrzeby wypełnienia powstałych luk. Jednostki powodowane koniecznością zdobycia pożywienia, które nie posiadają wystarczającej siły, szybkości, odwagi czy sprytu, zginą przedwcześnie i bezpotomnie. Ich miejsce zostanie zajęte przez lepsze jednostki pochodzące z tego samego rodzaju, które także poszukują środków do życia. W stanie natury występuje zatem powszechna rywalizacja, która utrzymuje naturalną równowagę życia. Rywalizacja ta obecna jest też między różnymi rasami człowieka, a także w społeczeństwach, w których istnieją nieużyteczne prawa i przywileje. I dlatego zniesienie prawa majoratu i pierworództwa w obecnym stanie cywilizacji nie tylko uczyni właściciela ziemskiego szczęśliwszym i szlachetniejszym, ale także przyczyni się do uzyskania znaczenie większej stabilności porządku społecznego, jak również okaże się zasadniczym bodźcem do rozwoju przemysłu, zwiększając dobrobyt i poprawiając sytuację klasy robotniczej. Europejska szlachta postąpiłaby roztropnie, gdyby unieważniła każde roszczenie czy prawo, które tworzy z niej odrębną klasę i tak szybko, jak to tylko możliwe, połączyła się ze społeczeństwem. Istnieje w naturze prawo, na mocy którego wszystko to, co nie jest użyteczne, zostaje wyeliminowane.

Patrick Matthew

Przedruk z: „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2015, t. 12, s. 109-126.

 

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Ostatnia aktualizacja strony: 31.07.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi