Keith B. Miller

Keith B. Miller

Profesor geologii w Kansas State University. Stopień doktora geologii uzyskał na University of Rochester. Interesuje się paleoekologią i historią zmiany globalnego klimatu. Jest również aktywnym uczestnikim sporu ewolucjonizm-teoria inteligentnego projektu.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Keith B. Miller