Eugene V. Koonin

Eugene V. Koonin

Pracownik National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH). Prowadzi badania nad ewolucją życia, interesując się w szczególności empiryczną genomiką porównawczą i ewolucyjną, zastosowaniem koncepcji “lasu filogenetycznego” i analiz porównawczych genomów, klasyfikacją i ewolucyjną analizą domen białkowych i architektur domen, pochodzeniem i ewolucją wirusów oraz ogólnymi fizycznymi zasadami ewolucji.

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Eugene V. Koonin