Denis Noble

Denis Noble

Denis Noble jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, specjalizującym się w fizjologii układu sercowo-naczyniowego. Na Wydziale Fizjologii, Anatomii i Genetyki tamtejszego uniwersytetu kierował zespołem badawczym zajmującym się zastosowaniem metod obliczeniowych w fizjologii. Jako pierwszy opracował model komórki mięśnia sercowego (w dwóch artykułach opublikowanych na łamach Nature w 1960 roku). W dorobku ma ponad 350 artykułów badawczych. Jest jednym z czołowych przedstawicieli biologii systemowej i autorem pierwszej popularnonaukowej książki na ten temat (The Music of Life, Oxford University Press 2006).

Więcej o autorze

 

Źródło zdjęcia: Denis Noble