„Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 163-201

Eva Jablonka, Marion J. Lamb

„Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 163-201

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Genetic Variation: Blind, Directed, Interpretative?, w: E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, Cambridge 2005, s. 79–107.

Przekład: Piotr Wołkowski

 

Streszczenie:

W artykule poruszone zostało zagadnienie pochodzenia zmienności genetycznej. Dwa jej źródła to: mutacje genetyczne i rozmnażanie płciowe. Autorki zasadniczo skupiają się na mutacjach, kwestii rozmnażania płciowego pozostawiając rolę wstępu. Mieszanie genów od nieidentycznych osobników, przekazywanie różnego materiału genetycznego każdemu z potomków oraz rekombinacja genów w procesie crossing-over są podstawowymi skutkami rozmnażania płciowego. Co do mutacji genetycznych, to oprócz całkowicie ślepych zmian genomu oraz w pełni ukierunkowanych reakcji fizjologicznych organizmu, zdaniem autorek, istnieje całe spektrum procesów, które należałoby umieścić gdzieś między dwoma tymi ekstremami. Omówieniu tego trzeciego typu mutacji – nie do końca losowych, ale też nie w pełni zdeterminowanych – poświęcona jest zasadnicza część tekstu.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2020

Dodaj komentarzNajnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi