„Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt?”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 121-130

Bruce H. Weber

„Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt?”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 121-130

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Biochemical Complexity: Emergence or Design?, w: J.A. Campbell, S.C. Meyer (eds.), Darwinism, Design and Public Education, East Lansing 2003, s. 455–462.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Jest to krytyka Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności. Weber uważa, że Behe przedstawia błędną dychotomię możliwych wyjaśnień powstawania złożoności biochemicznej: darwinizm–teoria inteligentnego projektu. Jego zdaniem złożoność biochemiczna może być także wynikiem samoorganizacji. Weber przedstawia argumenty za tym, że tak rzeczywiście jest.

 

Źródło zdjęcia: Freepik

Ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2020

Dodaj komentarz