„Teleologia i pochodzenie ewolucji”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 461-482

Sy Garte

„Teleologia i pochodzenie ewolucji”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 461-482

Pobierz plik / Download

 

Oryginał: Teleology and the Origin of Evolution, „Perspectives on Science and Christian Faith” 2017, Vol. 69, No. 1, s. 42–50.

Przekład: Dariusz Sagan

 

Streszczenie:

Ewolucja darwinowska nie jest synonimem zmiany, lecz wyjątkowym procesem biologicznym. Biochemiczny mechanizm ewolucji jest inny niż wynikało to z obserwacji Darwina dotyczących dziedzicznej zmienności i doboru naturalnego. Kluczem do ewolucji biologicznej jest ścisły związek między dziedziczonym genotypem a zależnym od genów fenotypem. Dzięki temu związkowi fenotyp może stanowić przedmiot selekcji. Jest teoretycznie możliwe, by pewne formy życia nie podlegały ewolucji. Pochodzenie życia i pochodzenie ewolucji to dwa odrębne problemy badawcze. Klasyczny problem teleologii w biologii da się rozwiązać dzięki starannemu zbadaniu mechanizmu odpowiadającego za związek między genotypem a fenotypem, czyli mechanizmu syntezy białek lub systemu translacji. Ten mechanizm przekształcania chemii kwasów nukleinowych w chemię białek może stanowić fundamentalne źródło teleonomii i wewnętrznej teleologii w organizmach żywych.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2020

Dodaj komentarz