Poglądy Thomasa Jeffersona wpisują się w teorię inteligentnego projektuCzas czytania: 4 min

Stephen C. Meyer

2022-05-06
Poglądy Thomasa Jeffersona wpisują się w teorię inteligentnego projektu<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">4</span> min </span>

Dzień Niepodległości to dobry moment, aby raz jeszcze przyjrzeć się źródłom naszych praw obywatelskich. Szczególnie warta podkreślenia – aczkolwiek poświęcono jej mniej uwagi niż na to zasługuje – jest tutaj idea mówiącą o istnieniu inteligentnego stwórcy, o którym możemy się dowiedzieć na podstawie analizy przyrody. Owa idea to jedno ze źródeł, które stało się kluczową zasadą Deklaracji niepodległości, podobnie jak – co ciekawe – współczesnej teorii inteligentnego projektu.

Autorem Deklaracji niepodległości – dokumentu obwieszczającego narodziny naszej republiki – jest Thomasa Jeffersona. Myślą przewodnią przyświecającą Jeffersonowi i współtwórcom Deklaracji była wiara w przyrodzoną godność człowieka, nadaną nam z racji tego, że zostaliśmy stworzeni zgodnie z zamysłem i na obraz celowo działającego stwórcy.

 

„Uważamy następujące prawdy…”

Jak Jefferson napisał w Deklaracji: „Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami”1. Gdybyśmy otrzymali nasze prawa tylko od rządu, to rząd w sposób uzasadniony mógłby je odebrać.

Sam Jefferson był przekonany, że istnieją naukowe świadectwa występowania projektu w przyrodzie. W 1823 roku w liście do Johna Adamsa z całą mocą podkreślał:

Uważam (bez odwoływania się do objawienia), że gdy spojrzymy na Wszechświat, w ogólności czy szczegółach, ludzki umysł nieodzownie musi uchwycić i przyjąć przekonanie o istnieniu projektu, o doskonałych umiejętnościach i niepojętej mocy obecnej w każdym atomie jego kompozycji2.

Snując rozważania o wszystkim – począwszy od ciał niebieskich, a skończywszy na stworzeniach ludzkich i zwierzęcych – argumentował:

Twierdzę, że nie jest możliwe, aby ludzki umysł nie dostrzegał wszechobecnego projektu, przyczyny i skutku, aż do pierwotnej przyczyny, wytwórcy wszystkich rzeczy z materii i ruchu3.

Deklarację pisał, mając na uwadze wywodzące się z „praw natury i od Boga”4 niezbywalne prawa istot ludzkich.

 

Wciąż naukowo wiarygodne?

Czy w świetle obecnej nauki przekonanie Jeffersona wciąż pozostaje wiarygodne? Kolejne dekady po publikacji O powstawaniu gatunków Karola Darwina przyniosły rozkwit „społecznego” darwinizmu i eugeniki, co sugeruje, że Jeffersonowska zasada przyrodzonej godności została obalona.

Czysto darwinowski pogląd na człowieka podważa wizję ojców-założycieli, jak nazywano współautorów Deklaracji. Jak wyjaśnił biolog ewolucyjny George Gaylord Simpson, darwinizm podał w wątpliwość świadectwa istnienia projektu i zamiast tego pokazuje, że człowiek jest wytworem „bezcelowego procesu, który nie miał go nawet na myśli”5. Na szczęście odkrycia współczesnej biologii podważyły ​​to ujęcie i potwierdziły sposób myślenia Jeffersona.

Od 1953 roku, kiedy James Watson i Francis Crick objaśnili strukturę cząsteczki DNA, biolodzy coraz częściej dostrzegają znaczenie informacji dla żywych komórek. Struktura DNA pozwala na przechowywanie informacji w postaci czteroznakowego kodu cyfrowego, podobnego do kodu komputerowego. Jak zauważył Bill Gates: „ludzkie DNA jest jak program komputerowy, jednak o wiele bardziej skomplikowany i zaawansowany niż jakiekolwiek oprogramowanie stworzone dotychczas przez człowieka”6.

Żadna teoria niekierowanej ewolucji chemicznej nie wyjaśniła pochodzenia informacji cyfrowej w DNA potrzebnej do zbudowania pierwszej żywej komórki na Ziemi. Na podstawie wielokrotnie powtarzanych doświadczeń – podstawy wszelkiego naukowego postępowania – wiemy jednak, że za informacją zawsze kryje się umysł, a nie procesy materialne.

Programy komputerowe pochodzą od programistów. Informacja – czy to wyryta w postaci hieroglifów, czy zapisana w książce, czy też zakodowana w sygnałach radiowych – zawsze pochodzi od celowo działającej inteligencji. Tak więc odkrycie kodu cyfrowego w DNA zdecydowanie wskazuje na inteligentną przyczynę jako ostateczne źródło informacji zawartych w żywych komórkach.

Rosnąca liczba świadectw na rzecz projektu w przyrodzie ożywionej prowadzi do zadziwiających i uzasadnionych wniosków ważnych dla rozumienia historii politycznej Stanów Zjednoczonych i dla przyszłości naszego kraju. W rocznicę podpisania Deklaracji niepodległości nie sposób podważyć słuszności naszych praw obywatelskich, których gwarantem jest Bóg.

Stephen C. Meyer

Oryginał: Thomas Jefferson’s Embrace of Intelligent Design, „Evolution News & Science Today” 2021, July 4 [dostęp 06 V 2022].

 

Przekład z języka angielskiego: Katarzyna Przygońska

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 06.05.2022

Przypisy

  1. Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 roku, w: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, M.J. Ptak, M. Kinstler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 331 [331–334] (przyp. tłum.).
  2. T. Jefferson, To John Adams, Monticello, April 11, 1823 r., w: Memoirs, Correspondence, and Private Papers of Thomas Jefferson: Late President of the United States, ed. H. Colburn, R. Bentley, London 1828, s. 372 [371–374] (przyp. tłum.).
  3. Jefferson, To John Adams, s. 372 (przyp. tłum.).
  4. Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 r., s. 331 (przyp. tłum.).
  5. Cyt. za: K. Jodkowski, Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych, w: „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, 1996/1997, Vol. XXI–XXII, s. 14 [11–26] (przyp. tłum.).
  6. B. Gates, Droga ku przyszłości, tłum. P. Cichawa, Studio EMKA, Warszawa 1997, s. 235 (przyp. tłum.).

Literatura:

  1. Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 r., w: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. M.J. Ptak, M. Kinstler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
  2. Gates B., Droga ku przyszłości, tłum. P. Cichawa, Studio EMKA, Warszawa 1997.
  3. Jefferson T., To John Adams, Monticello, April 11, 1823 r., w: Memoirs, Correspondence, and Private Papers of Thomas Jefferson: Late President of the United States, ed. Colburn, R. Bentley, London 1828.
  4. Jodkowski K., Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 1996/1997, Vol. XXI–XXII.

Dodaj komentarzNajnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi