Dla autorów

Autorzy nadsyłający teksty do publikacji na stronie wp-projektu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad cytowania.

Informacje ogólne:

Numer przypisu wstawiamy przed kropką:

– Darwin był angielskim przyrodnikiem[1].

 

Jeżeli występuje cytat, to przypis również wstawiamy przed kropką:

– „Darwin był angielskim przyrodnikiem”[2].

 

Przy cytatach niedosłownych używamy skrótu “Por.”:

– Darwin był angielskim przyrodnikiem. I przypis: Por. D. Williams, Light and the Evolution of Vision, „Eye” 2016, Vol. 30, s. 173–178.

 

Wstawiamy przypisy dolne – czyli na dole każdej strony (a nie końcowe).

 

W przypisach nie podajemy imion autorów, ale używamy inicjałów, których nie oddzielamy spacją:

– M.J. Behe.

 

W artykułach zawartych w czasopismach i publikacjach zbiorowych podajemy zakres stron (pierwszą i ostatnią stronę danego tekstu):

 – D. Williams, Light and the Evolution of Vision, „Eye” 2016, Vol. 30, s. 177 [173–178].

 

Przy drugim i kolejnym cytowaniu tej samej pozycji dajemy cytowanie skrócone:

– J.D. Watson, DNA. Tajemnica życia, tłum. J. Turkowska, P. Turkowski, Warszawa 2005, s. 50.

– Watson, DNA, s. 55–56.

 

Jeżeli tekst ma więcej niż trzech autorów to stosujemy skróty “et al.” i “i in.”:

– Manisha C. et al., A Study of Morphology of Vermifrom Appendix in 200 Cases, „International Journal of Medical Research & Health Sciences” 2013, Vol. 2, No. 4, s. 780–785.

 

Na koniec tekstu wstawiamy „Literatura:”, gdzie umieszczamy ponumerowany spis publikacji, który powinien być zrobiony alfabetycznie (od nazwiska autora)

  1. Behe M.J., Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution, New York 2019.
  2. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001.

 

 

Cytowanie:

 

Artykuły w czasopismach:

– M.J. Behe, Experimental Evolution, „Quarterly Review of Biology” 2010, Vol. 85, No. 4, s. 419–445 [dostęp 24 VI 2020].

– A.R. Wallace, O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków, tłum. G. Malec, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2015, t. 12, s. 147–166.

 

Artykuły w publikacjach zbiorowych:

– D. Danel, B. Pawłowski, Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej, w: Biologia atrakcyjności człowieka, red. B. Pawłowski, Warszawa 2009, s. 25–26 [12–45].

– S.J. Frankel, The Eclipse of Sexual Selection Theory, w: R. Porter, M. Teich (eds.), Sexual Knowledge, Sexual Science: The History of Attitudes to Sexuality, Cambridge−New York−Melbourne 1994, s. 158–183.

 

Książki

– M.J. Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution, New York 2019 [dostęp 24 VI 2020].

– K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001.

 

Jeżeli występuje seria wydawnicza, to dajemy ją w cudzysłów przed miejscem wydania:

– M. Ryszkiewicz, Alfred Russel Wallace. W cieniu Darwina, „Biblioteka Klasyków Nauki”, Warszawa 2008.

 

Strony internetowe

– S.C. Meyer, DNA and Information, „Discovery Science” 2019, June 19 [dostęp 24 VI 2020].

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2020