Wybór tekstów 1/2020

Przedstawiamy listę najciekawszych tekstów opublikowanych na stronie wp-projektu. Lista została sporządzona na podstawie głosowania odbywającego się na Facebooku Fundacji En Arche. Pod uwagę brane były teksty opublikowane do 31 grudnia 2020 roku.

2. J. Wells, Przewrót w biologii, tłum R. Olender.
4. L. Laplane et al., Dlaczego nauka potrzebuje filozofii, tłum. K. Mogielnicka.